Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych 
Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego oraz ich jednostek organizacyjnych
Członkowie Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w imieniu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL 27 maja 2020 r. na spotkanie ON-LINE:

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI POD KĄTEM PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzący spotkanie:
Pan Adam Parysz - trener z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional) oraz prawa administracyjnego, wdrożeniowiec systemu ochrony danych osobowych;
Pan Tomasz Zając - dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki, archiwista zakładowy, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym, od 2018 r. pełni funkcję IOD w kilkunastu jednostkach samorządowych w Polsce.

W imieniu RO w Lublinie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu 
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych
Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego oraz ich jednostek organizacyjnych
Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL zapraszają 18 maja 2020 r. na spotkanie ON-LINE:
Przegląd decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wybrane aspekty


Spotkanie poprowadzi Pani Magdalena Borowik - Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, praktyk i wykładowca na WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
Program spotkania:
1. Pierwsza kara pieniężna dla podmiotu publicznego.
2. Realizacja obowiązku informacyjnego.
3. Udostępnienie danych osobowych – nieprawidłowości.
4. Realizacja prawa dostępu do danych i żądania ich kopii.
5. Realizacja zasady poufności oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Naruszenie ochrony danych osobowych.

W imieniu RO w Lublinie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Serdecznie zapraszamy na Konferencję inaugurującą utworzenie
Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST
 przy Regionalnym Ośrodku FRDL w Lublinie
która odbędzie się 30 marca 2020 r. w Lublinie

UWAGA! Z POWODU COVID-19 KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

RODO w praktyce JST
- bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymogło dostosowanie w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymogło również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach.
W odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach, Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie zaprasza do utworzenia stałego Forum o nazwie:

Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Inspiracją do utworzenia Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST są potrzeby zgłaszane przez środowiska zawodowe, w tym Lubelskiego Forum Sekretarzy, a także działające od 2018 roku przy naszych regionalnych ośrodkach FRDL w Krakowie i Rzeszowie Fora IODO, które gromadzą obecnie ponad 100 osób pełniących funkcje Inspektorów ODO w jst i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach. Ponadto w Krajowych Kongresach Sekretarzy, którego organizatorem jest FRDL, co roku uczestniczą w najważniejszych panelach z danej tematyki eksperci i samorządowcy z Lubelszczyzny, współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem FRDL w Lublinie. Sądzimy, że nowy rok jest dobrym momentem podjęcia takiej współpracy również z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych w JST z województwa lubelskiego.

Program konferencji znajduje się niżej w pliku ZAPROSZENIU

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23 marca 2020 r.  (bądź wyczerpania miejsc)
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł + 23% VAT.

Kolejne spotkanie zaplanowane na kwiecień-maj 2020 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (zostanie rozesłany zainteresowanym osobom oraz mailowo).

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, proszony jest zapoznanie się z projektem Statutu oraz najpóźniej do dnia 30.03.2020 r. o wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Regionalnego Ośrodka FRDL w Lublinie pocztą na adres: ul. 1 Maja 13, 20-023 Lublin lub przekazanie podczas konferencji.
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: natalia.gmurkowska@frdl.org.pl

Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosiła będzie: 300 zł netto+23% VAT na kwartał.Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

Z wyrazami szacunku,
Anna Łyżwa Wiceprezes Zarządu FRDL
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego