Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w JSFP
Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum, które zaplanowane jest 17 września 2021 r. (godz. 9:30 – 13:30) 

Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r.:
• zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
• zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

PROGRAM:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.
09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Katarzyna Marciniak- Mordel oraz
Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

O wrześniowym spotkaniu Forum Koordynatorów:

 • Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia. Od 5 września 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności.
 • Zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Wobec powyższego, na zbliżającym się Forum zostaną poruszone zagadnienia, które pozwolą na realizację poniższych korzyści:

 • wskazanie w jaki sposób zapewnić możliwość złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o zapewnienie dostępności takiej, jaka zostanie określona we wniosku,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowania się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku nie zapewniania dostępności,
 • omówienie praktycznych rozwiązań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej wraz ze źródłami ich finansowania,
 • zdobycie wiedzy kiedy i w jakich sytuacjach dostęp alternatywny będzie uznany za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – case study, praktyka zastosowania, ciekawe rozwiązania.

09.45 – 11.30 Postępowanie skargowe przy braku dostępności Program: 

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności - identyfikacja podmiotów składających.
 2. Przykład wniosku i omówienie.
 3. Procedura postępowania skargowego w przypadku braku zapewnienia dostępności.

Prowadząca:

Katarzyna Dinst - socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

11.45 – 13.30 Dostępność architektoniczna w praktyce: 
Program: 

 1. Dostępność architektoniczna – praktyczne rozwiązania i źródła finansowania.
 2. Dostęp alternatywny – omówienie wyjątkowych sytuacji zastosowania wraz z procedurą odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej.

Prowadząca:

Agata Spała - specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 14 września 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 15 września br. link do webinarium.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!