Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Comiesięczne spotkania szkoleniowo-konsultacyjne stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowych. 

Celem działania Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, poprzez integrację ich przedstawicieli, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

  • poczty na adres: ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: forumoswaty@frdl.lublin.pl