Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty, CUWów oraz ZEAS- ów
Członkowie Lubelskiego Forum Oświaty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zapraszają na spotkanie szkoleniowe 23 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00-12:00

Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach

Ekspertka przez 7 lat była pracownikiem MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Planowane kierunki tematyczne programu:

  1. Zmniejszenie się liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w latach 2022-2023. Konsekwencje dla wydatków i wysokości subwencji oświatowej dla gmin.
  2. Przejście zwiększonej liczby uczniów przez szkoły ponadgimnazjalne. Przygotowanie się do okresowej zmiany w organizacji szkół przez powiaty.
  3. Środki na zajęcia dodatkowe po COVID-19.
  4. Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Oświaty Samorządowej - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł., dla drugiej osoby z tej samej JST rabat 50%.

Zgłoszenia (karta do pobrania na dole strony) prosimy przesłać maksymalnie do dnia 22 maja 2021 r.  e- mailem na adres: forumoswiaty@frdl.lublin.pl lub wysyłając dane do faktury oraz dane osoby uczestniczącej (imię i nazwisko, mail oraz telefon).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu ON-LINE
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego