Forum Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego zrzesza przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. Comiesięczne spotkania Forum są okazją nie tylko do systematycznego podnoszenia wiedzy, kwalifikacji zawodowych, ale i wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Celem działania Forum Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego jest podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie; wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; prezentowanie opinii członków Forum, wobec innych instytucji i organizacji. 

Członkami Forum mogą być:
Miejskie, Gminne, Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie,
Filie Ośrodków Pomocy Społecznej wchodzących w strukturę MOPS lub MOPR, których kierownicy zadeklarują pisemnie swój udział w Forum.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

  • poczty na adres: ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: n.gmurkowska@frdl.org.pl