PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE 2021

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele JST oraz jednostek podległych Województwa Lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 
oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL 
zapraszają 28 października 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00 
w ramach Forum Zamówień Publicznych:

Praktyczne problemy w stosowaniu nowej ustawy 
Prawo zamówień publicznych


Prowadzenie: radca prawny, absolwent WPiA UJ, wieloletni praktyk zamówień publicznych w różnych jednostkach zamawiających, udzielających wspólnych zamówień publicznych, przez jednostki sektora finansów publicznych, po spółki komunalne, w tym pełniący funkcję pełnomocnika zamawiającego, jak i doradzający w bieżących sprawach związanych z procesem udzielania zamówień.

Proponowany program:
1. Wadium i jego zwrot.
2. Podpisywanie dokumentów w toku postępowania.
3. Weryfikacja dokumentów w toku postępowania.
4. Zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5. Analiza podstaw wykluczenia.
6. Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla umów powyżej 12 m-cy.
7. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu.
8. Ocena ofert, wezwania Wykonawców do wyjaśnień/uzupełnienia.
9. Analiza najnowszych wyroków KIO i sądów powszechnych

Karta zgłoszenia DO POBRANIA NA DOLE STRONY.
Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej zostanie przesłany link do webinarium.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Forach Samorządowych Województwa Lubelskiego - 180 zł.
Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym  – 279 zł.

W celu zgłoszenia proszę przesłać kartę zgłoszeniową lub dane uczestnika i kontakty do 2.11.2021r. na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl


LISTOPADOWE SPOTKANIA 2021

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele JST oraz jednostek podległych Województwa Lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL zapraszają 3 listopada 2021r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:30 w ramach Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych:

Bezpieczeństwo informacji w jednostkach publicznych zagrożenia i sposoby ochrony

Prowadzenie: specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń, certyfikowany trener ECDL EPP e-Urzędnik, egzaminator ECDL oraz kierownik projektów ICT (Fn-TSPM), specjalista IT Security CISS (Certified IT Security Specialist), wcześniej kierownik Wydziału Informatyki w dużej jednostce administracji samorządowej. Był odpowiedzialny za kluczowe projekty informatyczne realizowane w urzędzie oraz skuteczne wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Pracował także jako kierownik wydziału serwisu w firmie z obszaru usług IT. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu ochrony informacji (tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji i procedur). Jest autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną danych osobowych i informacji.

W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, cyberzagrożeniami, bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych (RODO). Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Ma za sobą również kilkuletnie doświadczenie wykładowcy wyższej uczelni. Trener, doradca i kierownik projektów.

Program spotkania przedstawia się następująco;

1. Obowiązki jednostek publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji
2. Kultura ochrony informacji
3. KSC i KRI - czy działają w jednostkach publicznych?
4. Wyniki kontroli NIK w obszarze cyberbezpieczeństwa wnioski i co to oznacza dla nas
5. Incydenty bezpieczeństwa informacji przykłady z życia urzędów
6. Jak zachować poufność przesyłanych dokumentów czyli porady także dla audytorów
7. Czy można żyć bez pendrivea?
8. Jak tworzyć silne hasła i jak zapamiętać 299 haseł lub więcej?
9. Phishing czyli jak odróżnić fałszywą korespondencję e-mail przychodzącą do urzędu?
10. Metadane w dokumentach w BIP. Czy są cenne dla przestępców? Jak to sprawdzić?

Karta zgłoszenia DO POBRANIA NA DOLE STRONY.
Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej zostanie przesłany link do webinarium.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Forach Samorządowych Województwa Lubelskiego - 180 zł.
Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym  – 279 zł.

W celu zgłoszenia proszę przesłać kartę zgłoszeniową lub dane uczestnika i kontakty do 2.11.2021r. na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego