Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

SPOTKANIA LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - IV KWARTAŁ 2021r.

FRDL Lublin we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej zaprasza 2 listopada 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 09:30-12:30:

Ustawa ws. otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Prowadzenie: radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 279 zł.

Kartę zgłoszenia (do pobrania na dole stronie) prosimy przesłać do dnia 29 października 2021r.  e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

*****************************************************************************************************************************

Lubelskie Forum Sekretarzy we współpracy z Forami Sekretarzy województw łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego
zaprasza 9 listopada 2021 r. na
dwu modułowe online spotkanie w godz. 09:00-14:30:

MODUŁ I: Sygnaliści w jednostce samorządu terytorialnego. Realizacja dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy UE o ochronie sygnalistów).

MODUŁ II: Cyberbezpieczeństwo w JST. Aspekty prawne.

Listopadowe spotkanie Forum będzie poświęcone tematyce sygnalistów, realizacji dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy UE o ochronie sygnalistów) oraz cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania.

Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Spotkanie będzie realizowane w formule online i odbędzie się na platformie Zoom. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

Sygnaliści w jednostce samorządu terytorialnego.

Przedmiotem modułu I jest przedstawienie zagadnień dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem sugestii co do koniecznych lub użytecznych procedur:

 • przygotowanie się do procesu wdrożenia systemu przyjmowania zgłoszeń
 • naruszeń prawa i zapewnienia ochrony sygnalistów,
 • zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy o ochronie sygnalistów,
 • zaplanowanie działań dotyczących wprowadzenia kanałów zgłoszeń,
 • zaplanowanie procedur dotyczących przyjmowania zgłoszeń i działań
 • wyjaśniających,
 • zaplanowanie działań dotyczycących ochrony sygnalistów,
 • przygotowanie do aktualizacji dokumentacji, dotyczącej przetwarzania danych w
 • zakresie obowiązków wynikających z Dyrektywy.

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy
2. Działania dot. przyjmowania zgłoszeń
3. Zgłaszanie naruszeń
4. Status prawny sygnalisty – zakres ochrony prawnej
5. Ochrona danych osobowych a obowiązki wynikające z Dyrektywy

Prowadzący:

dr Marlena Sakowska-Baryła, doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020 Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

Cyberbezpieczeństwo w JST. Aspekty prawne.

Przedmiotem modułu II jest przedstawienie zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa w jednostkach publicznych. W ramach analizowanych zagadnień szczegółowo omówione zostaną nie tylko podstawowe pojęci i ramy systemu cyberbezpieczeństwa ale również zwróćmy uwagę na obowiązki jednostki z zakresie jego zapewnienia i kadry zarządzającej w zakresie zarządzania nim w jednostce.

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:

1. Podstawowe pojęcia i ramy systemu cyberbezpieczeństwa z perspektywy JST:
a. Czym jest cyberbezpieczeństwo?
b. Aktualne problemy i wyzwania cyberbezpieczeństwa - statystyki i analiza ostatnich miesięcy pod kątem wpływu pandemii na cyberbezpieczeństwo.
c. Ogólne ramy prawne systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce - źródła obowiązków JST w zakresie cyberbezpieczeństwa.

2. Obowiązki JST w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa:
a. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - w jakim zakresie JST są jego częścią i co się z tym wiąże?
b. Krajowe Ramy Interoperacyjności - kilka słów o zależnościach między system cyberbezpieczeństwa a realizacją wymogów wynikających z KRI.
c. Bezpieczeństwo danych osobowych a cyberbezpieczeństwo - czy można wykorzystać dokumentację i procesy związane z RODO aby realizować obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem?
d. Chmura obliczeniowa a cyberbezpieczeństwo - o czym pamiętać decydując się na migrację?

3. Podstawowe obowiązki kierownictwa JST w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem:
a. Wdrożenie dokumentacji i szacowanie ryzyka.
b. Zarządzanie personelem i pracą zdalną.
c. Umowy i audyty.
d. Odpowiedzialność kierownictwa.

Prowadzący:

Michał Skrzywanek, radca prawny, partner i współzałożyciel kancelarii dotlaw. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w The European Bars Federation (FEB) oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej OIRP Wrocław. Przed założeniem dotlaw przez kilka lat pracował w największej polskiej kancelarii prawnej doradzając m. in. spółkom skarbu państwa, podmiotom z branży farmaceutycznej, energetycznej oraz IT w obszarze compliance, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z obszaru compliance oraz prawa nowych technologii, uczestniczy w konferencjach oraz prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych.

Jędrzej Stępniowski, partner i współzałożyciel kancelarii dotlaw. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw z branży IT i nowych technologii, które zdobywał w trakcie pracy dla największej polskiej kancelarii prawnej oraz jako prawnik wewnętrzny w spółce IT. Doradza m. in. w tworzeniu wzorców umów licencyjnych, wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz w audytach zgodności i wdrożeniach RODO w przedsiębiorstwach. Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z obszaru compliance oraz prawa nowych technologii, uczestniczy w konferencjach oraz prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 319 zł., przy zgłoszeniu do 29.10.2021 – 279 zł.

Liczba miejsc ze względu na udział sekretarzy z 4ch województw może być ograniczona.
Kartę zgłoszenia (do pobrania na dole stronie) prosimy przesłać do dnia 8 listopada 2021r.  e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

******************************************************************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej zaprasza 5 październik 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00:

Umowy cywilnoprawne w samorządzie

Prowadzenie: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania. Obszary specjalizacji: rachunkowość i finanse, podatki, ubezpieczenia, problematyka kadrowa, prawo gospodarcze, prowadzenie przedsiębiorstw. 

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 279 zł.

Kartę zgłoszenia (do pobrania na dole stronie) prosimy przesłać do dnia 4 października 2021r.  e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

Również zapraszam na szkolenia w ramach najbliższych forów samorządowych. Dokładne informacje dostępne są na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-premium-jst-wojewodztwa-lubelskiego/najblizsze-spotkania-2021

 • 23 września2021 r. spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00 w ramach Forum Zamówień Publicznych: Spory i rozbieżności interpretacyjne w zamówieniach publicznych w świetle orzecznictwa, piśmiennictwa oraz wyników kontroli. 
 • 30 września 2021r. na spotkanie on-line w godz. 9.00 – 11.30 w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi: Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. 

PROGRAM "Umowy cywilnoprawne w samorządzie"

1. Charakterystyka umowy zlecenia
o Podstawy prawne – uregulowania Kodeksu cywilnego
o Zawarcie umowy
o Prawa i obowiązki stron
o Odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy, kary umowne
o Powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej
o Ustanie umowy
o Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę
o Ryzyko uznania za obejście przepisów prawa pracy
2. Charakterystyka umowy o dzieło
o Podstawy prawne – uregulowania Kodeksu cywilnego
o Umowa o dzieło a umowa zlecenia - różnice
o Zawarcie umowy
o Prawa i obowiązki stron
o Wynagrodzenie
o Zakończenie umowy
o Utwór w rozumieniu prawa autorskiego
o Ryzyko uznania za obejście przepisów prawa pracy
3. Aspekty podatkowe umów cywilnoprawnych – rozliczanie umów
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny

o ochrona dóbr osobistych
o zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
o definicja i rodzaje utworów
o prawa osobiste
o prawa majątkowe
o prawa zależne
o wygasanie praw majątkowych
o zasady i rodzaje ochrony prawnej
5. Podróże służbowe zleceniobiorców i wykonawców dzieła
o Rozliczenie kosztów podróży
o Opodatkowanie świadczeń wypłaconych z tytułu podróży
o Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń z tytułu podróży – analiza przypadków
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy umowach cywilnoprawnych
o Bezpieczne warunki wykonywania umowy
o Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
o Napoje i posiłki regeneracyjne
o Szkolenie z zakresu bhp – brak szczegółowych uregulowań
7. Składki na ubezpieczenia przy umowach zlecenia i o dzieło - rozliczanie
o Ubezpieczenia społeczne
o Zbieg tytułów do ubezpieczeń
o Ubezpieczenie zdrowotne
o Umowa zawarta z własnym pracodawcą
8. Samozatrudnienie – analiza przypadków
9. Umowy z obcokrajowcami

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego