Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Skarbników proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz dodatkowymi dokumentami, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa.

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację dwoma kanałami:

  • poczty na adres: Biuro FRDL RO w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: n.gmurkowska@frdl.org.pl
  • w przypadku decyzji podpisania umowę przez daną jst, niezbędnym jest wysłanie 2ch egzemplarzy, z których jeden zostanie odesłany po jej podpisaniu i nadaniu numeru.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego.