Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego przy FRDL RO w Lublinie zrzesza osoby piastujące stanowiska skarbników w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz w miesiącu spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, w którym jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych.
Raz do roku, zwykle w grudniu, wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników organizujemy dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk. Oprócz cyklicznych spotkań organizowanych w ramach regionalnych struktur Forów Skarbników, FRDL, Zarządy regionalnych Forów Skarbników wspólnie z Krajową Radą Forów Skarbników JST współorganizują ogólnopolski Kongres Forów Skarbników JST, które każdego roku gromadzą blisko 500 uczestników – skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów, przedstawicieli samorządu, świata nauki i instytucji działających na rzecz administracji publicznej.