ZAPRASZAMY NA WRZEŚNIOWE SPOTKANIA FORUM

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 

Lubelskie Forum Skarbników wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zapraszają na ON-LINE spotkanie 30 września 2021r.  początek o 10:00.

Aktualna klasyfikacja budżetowa dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych, ostatnie zmiany podziałek i reguł ich doboru, okres dostosowawczy dla budżetów JST i planów finansowych na rok 2021.
Problemy klasyfikacji budżetu JST w przedłożeniu budżetowym na 2022 r.

Spotkanie poprowadzi - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 
Administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ, gdzie w latach 1983–1995 r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 5 książkowych, z problematyki prawnej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji, jak oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. Od 1990 r. uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej z tematyki związanej z organizacją administracji, finansami publicznymi, planowaniem przestrzennym, pomocą publiczną i kontrolą administracji. Wykładowca uczelni wyższych z przedmiotów dotyczących finansów publicznych i pomocy publicznej.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  279 zł.

Karta do pobrania na dole strony. Na zgłoszenia czekamy do 29.09.2021 r. na e-mail: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl


 

Lubelskie Forum Skarbników wspólnie z Forum Skarbników JST Podlasia zapraszają na ON-LINE spotkanie 24 września 2021r. (10:00-13:00)

Środki trwałe i amortyzacja

Prowadząca: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Program:

1. Pojęcie środków trwałych.
2. Polityka rachunkowości a środki trwałe.
3. Klasyfikacja środków trwałych.
4. Ewidencja środków trwałych: dokumentacja, zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych.
5. Zasady wyceny wartości początkowej środka trwałego.
6. Operacje związane ze środkami trwałymi: zakup, sprzedaż, likwidacja; utrata wartości; środki trwałe jako aport.
7. Ewidencja środków trwałych w budowie.
8. Ewidencja zmian w środkach trwałych w wyniku modernizacji, rozbudowy, przebudowy.
9. Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechania inwestycji.
10. Inwentaryzacja środków trwałych.
11. Środki trwałe w leasingu.
12. Amortyzacja – rodzaje: podstawowe pojęcia i funkcje; metody amortyzacji.
13. Amortyzacja w prawie bilansowym: wartość początkowa środka trwałego, wartość środka trwałego w bilansie; zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego; możliwe uproszczenia.
14. Amortyzacja środków trwałych w przepisach podatkowych: wartość początkowa; zasady, metody i stawki amortyzacji; wycena środków trwałych, odpisy jednorazowe; środki trwałe a podatek od towarów i usług.
15. Zmiany w przepisach.
16. Podsumowanie, analiza przypadków.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  249 zł.

Karta do pobrania na dole strony. Na zgłoszenia czekamy do 20.09.2021 r. na e-mail: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl


Lubelskie Forum Skarbników wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zapraszają na ON-LINE spotkanie 21 września 2021r. (10:00-13:00)

Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w czasie COVID-19

Prowadząca: Anna Kuśmierczuk - ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Orgmasz w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji m.in. w Finanse Publiczne) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Program:

1. Podstawowe obowiązki kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
2. Odpowiedzialność kasjera – procedury skutecznego przekazywania i przyjmowania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej (kasjer i osoby zastępujące).
3. Funkcjonowanie kasy w czasie COVID – 19, płatności bezgotówkowe.
4. Podstawowa dokumentacja kasowa – tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych.
5. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek – stałe, jednorazowe, pogotowie kasowe.
6. Inwentaryzacja kasy w czasie COVID – 19, warunki mające wpływ na zmianę metody inwentaryzacji.
7. Druki ścisłego zarachowania – nabywanie, ewidencja, kontrola, inwentaryzacja.
8. Najczęściej popełniane błędy w obszarze gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania.
9. Przykładowa instrukcja kasowa.
10. Przykładowa instrukcja kasowa CUW.
11. Przykładowa instrukcja w sprawie druków ścisłego zarachowania.
12. Przykładowa instrukcja w sprawie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  249 zł.

Karta do pobrania na dole strony. Na zgłoszenia czekamy do 20.09.2021 r. na e-mail: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl


 

W imieniu FRDL zapraszam do przystąpienia do Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow

Obecnie proponujemy Państwu do wybory dwa-trzy tematy on-line spotkań w miesiącu. W ramach opłaty miesięcznej można wziąć udział w jednym spotkaniu, każde dodatkowe spotkanie szkoleniowe płatne w cenie promocyjnej 180 zł. (przy cenie szkolenia otwartego od 249 zł w zależności od tematu). Po zakończeniu pandemii spotkania będą odbywać się stacjonarnie raz w miesiącu w Lublinie oraz wybrane tematy w Zamościu i/lub Białej Podlaskiej.

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego