ZAPRASZAMY NA LIPCOWE SPOTKANIA FORUM

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 

Lubelskie Forum Skarbników wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników zapraszają na ON-LINE spotkanie 21 lipca 2021r. (10:00-13:00)

Podatek Vat 2021 w JST – zmiany i aktualne problemy

Prowadząca: doradca podatkowy (numer wpisu 12440), prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych, od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

PROGRAM SPOTKANIA:

Zmiany planowane na rok 2021 r.

 • JPK V7M – zmiany oznaczeń procedur szczególnych i GTU
 • Faktury ustrukturyzowane
 • Slim VAT 2 – zmiany w zakresie duplikatów faktur, faktur korygujących, terminów wystawiania faktur.

Zmiany obowiązujące od stycznia 2021

 • Fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus;
 • Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy;
 • Wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży – wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług;
 • Wydłużenie terminu na odliczanie VAT;

Paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT

 • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej;
 • JPKV7M i JPKV7K – analiza początku obowiązywania – transakcje kompleksowe a GTU, oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, rozliczenia z podmiotami powiązanymi; przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.

Aktualne problemy

 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów; u
 • Możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu;
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru;
 • Ulga na złe długi

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:
 249 zł.

W celu zgłoszenia udziału proszę o przesłanie informacji z imieniem i nazwiskiem, mailem i numerem telefonu osoby uczestniczącej w spotkaniu na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do naszego Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce DOŁĄCZ DO FORUM
Obecnie proponujemy Państwu do wybory dwa-trzy tematy on-line spotkań w miesiącu. 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego