III Krajowy Kongres Forów Skarbników jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Skarbników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – zarówno zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą.

Kongres rozpocznie debata na temat stanu finansów samorządowych, w której udział wezmą Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Debatę będzie moderował dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja br. Przy zgłoszeniu do 1 kwietnia br. obowiązuje rabat w wysokości 100zł.

Aktualny program Kongresu jest dostępny na stronie http://www.kongresskarbnikow.pl/program/.