VII edycja Kongresu w dniach 24-25.09.2018 i kolejny raz została miejscem spotkań ponad tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowiła platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

VII edycja KIEWu poświęcona była budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej. Debaty ukierunkowane były na weryfikację aktualnych obszarów współpracy regionalnej Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Szczególnym elementem VII Kongresu było seminarium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz debata „Wojna na Donbasie – problem nie tylko Ukrainy” z cyklu Progresywna Polityka Wschodnia. Honorowym partnerem panelu dyskusyjnego Biznes i Innowacje była Ambasada Kanady w Polsce. Odbędzie się Giełda Grantodawców, która służy m.in. zwiększeniu wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania dostępnych funduszy zewnętrznych i poszukiwaniu źródeł finansowania. Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszył Forum Partnerów, które miał na celu wspieranie procesu sieciowania instytucji oraz organizacji Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

FRDL był organizatorem oraz współorganizatorem 5 linii programowych: Regionalne partnerstwo, Demokracja lokalna, Równość, Nauka i edukacja oraz Dziedzictwo i pojednanie, w tym 9 paneli z 45 paneli zorganizowanych w ramach KIEWu. Także FRDL była współorganizatorem debaty „Wojna na Donbasie – problem nie tylko Ukrainy” z cyklu Progresywna Polityka Wschodnia, która zebrała ponad 120 osób (opis poniżej).

Panele dyskusyjne, współorganizowane przez FRDL, część z których patronatem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

  1. Instytucjonalne i grantowe formy wsparcia rozwojowego dla beneficjentów krajów Partnerstwa Wschodniego
  2. Kobiety w polityce zagranicznej oraz ich wpływ na współprace międzynarodową
  3. Unia Europejska wczoraj, dziś i jutro. Perspektywa członków i kandydatów
  4. Statystyka migracji regionalnych /Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju
  5. Kobiety w administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej
  6. Samorząd terytorialny - ile polityki, ile menedżerstwa w zarządzaniu lokalnym
  7. Partnerstwa samorządowe dla rozwoju
  8. Migranci w szkole
  9. Debata: Wspólnota doświadczeń - polityka terroru i głodu.

Kongres jest jednym z tych wydarzeń, które pokazują wzajemną współpracę i partnerstwo między krajami. Organizowane w duchu partycypacji społecznej spotkania z roku na rok przyciągają większe grono samorządowców, polityków, naukowców, ekspertów i liderów z Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Udział w Kongresie przynosi uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń, a pozyskane doświadczenia i nawiązane kontakty przyczyniają się do zacieśnienia relacji i wynoszą wymierne korzyści współpracy regionalnej.

Wydarzenie towarzyszące VII Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej "Wojna na Donbasie – problem nie tylko Ukrainy" z cyklu Progresywna Polityka Wschodnia odbyło się 24 września 2018 r.

Wojna na wschodzie Ukrainy, która nieustannie toczy się od 2014 roku, coraz rzadziej przykuwa uwagę międzynarodowej opinii publicznej. Jest to konflikt, który toczy się na obrzeżach Europy, lecz jego przebieg i trwanie znacząco wpływa na sytuację w całym regionie. Przedmiotem dyskusji będzie odpowiedź na pytanie dlaczego przebieg i przyszłość konfliktu na Wschodzie Ukrainy jest ważny dla przyszłości całego regionu Europy Wschodniej oraz Unii Europejskiej oraz jak destabilizacja wpływa na proces reform w Ukrainie.

Paneliści: Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Olena Babakowa, Fundacja WOT, Paweł Pieniążek, autor książki "Wojna, która nas zmieniła", Moderatorka: Iwona Reichardt, New Eastern Europe

Organizatorzy/partnerzy: New Eastern Europe, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego “Amicus Europea” i Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.