Znamy już wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018.

Rezultaty tegorocznego Rankingu uroczyście ogłoszone zostały 6 grudnia 2018 r. w trakcie pierwszego dnia Forum Sekretarzy, które zorganizowane zostało przez FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie w Jastkowie.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom Rankingu!

I miejsce: Gmina Głusk,
II miejsce: Gmina Miejska Biłgoraj,
III miejsce: Gmina Puchaczów.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów oraz sekretarzy gmin, miast i powiatów z woj. lubelskiego, którzy po żywej dyskusji między wyróżnionymi oraz uczestnikami Forum Sekretarzy wzięli udział w debacie nt. Zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym w kadencji 2018-2023.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2018 został objęty patronatami honorowymi przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.
Patronaty medialne: TVP S.A. Oddział w Lublinie, Radio Lublin, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Forum Samorządowe, Tygodnik Wspólnota.

Ideą Rankingu Gmin Lubelszczyzny jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za lata 2015-2017, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017), średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017), średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015-2017), wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r., średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015-2017), wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r., liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r., bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2017 r., średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2015-2017), średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2015-2017) – 2014-2017, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2017 r.

Wyniki Rankingu dla pierwszej dwudziestki samorządów:

1

Głusk (gmina wiejska)

62,9

2

Biłgoraj (gmina miejska)

61,8

3

Puchaczów (gmina wiejska)

60,0

4

Tomaszów Lubelski (gmina miejska)

58,6

5

Konopnica (gmina wiejska)

56,3

6

Puławy (gmina miejska)

55,0

7

Jastków (gmina wiejska)

54,6

8

Łęczna (gmina miejsko-wiejska)

54,4

9

Mełgiew (gmina wiejska)

54,2

10

Rossosz (gmina wiejska)

53,4

11

Garbów (gmina wiejska)

53,4

12

Wólka (gmina wiejska)

52,4

13

Niemce (gmina wiejska)

52,3

14

Nałęczów (gmina miejsko-wiejska)

52,3

15

Biała Podlaska (gmina wiejska)

52,3

16

Konstantynów (gmina wiejska)

52,2

17

Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska)

52,1

18

Puławy (gmina wiejska)

51,7

19

Janów Lubelski (gmina miejsko-wiejska)

51,4

20

Radzyń Podlaski (gmina miejska)

51,4