Faktury i e-faktury w 2021 roku. Aktualne zagadnienia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą faktury i e-faktury w 2021 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z faktem, iż służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają licznie błędy w wystawianych fakturach w przedmiocie wskazywanej w nich treści, czy sposobu ich korekty, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy najczęściej występujące nieprawidłowości, wskażemy właściwe postępowanie oraz odpowiemy na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z:
• Przepisami prawnymi i zasadami dotyczącymi wystawiania faktur.
• Informacjami zawartymi na fakturze.
• Zasadami wystawiania faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotnym obciążeniem.
• Zasadami fakturowania zaliczek.
• Zasadami korygowania danych na fakturach.
• Zasadami wystawiania faktur elektronicznych.
• Kwestiami dotyczącymi wystawiania pro-formy.
• Konsekwencjami wystawiania błędnych faktur.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur.
• Przepisy regulujące wystawianie faktur.
• Zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą a objętych rozporządzeniem.
2. Zasady wystawiania faktur.
• Moment podatkowy a wystawienie faktury.
• Zastosowanie właściwych stawek podatku.
• Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
• Brak obowiązku wystawienia faktury.
• Terminy wystawiania faktur.
• Wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za kasy rejestrującej.
• Wystawianie faktur w walucie.
3. Informację na fakturze.
• Pojęcie faktury.
• Katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze.
4. Wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem.
• Zasady wystawiania faktur przy świadczeniu objętych odwrotnym obciążeniem.
• Fakturowanie sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem.
• Fakturowanie dostaw towarów o świadczenia usług w UE.
• Wystawianie faktur eksportowych.
5. Zasady fakturowania zaliczek.
• Moment wystawienia faktury zaliczkowej.
• Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
• Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach.
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Dane na fakturze a na nocie korygującej.
• Zbiorcze faktury korygujące.
• Anulowanie faktur.
7. Duplikat faktury.
• Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych.
• Pojęcie faktury elektronicznej.
• Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
• Przechowywanie i przekazywanie faktury wystawionej w formie elektronicznej?
• Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
• Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
9. Pro- forma.
• Konsekwencje wystawienia pro- formy.
• Inne zagadnienie dotyczące pro- formy.
10. Konsekwencje błędnych faktur.
• Konsekwencje wynikające z ustawy o VAT i konsekwencje karne.
11. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi; wszystkie osoby zajmujące się wystawianiem faktur.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa rad nadzorczych spółek publicznych. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 czerwca 2021 r.