Klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku oraz ich ujęcie w planie finansowym, ewidencji, sprawozdaniach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie z klasyfikacji budżetowej, która jest szczególnie istotna dla finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną wyjaśnione najnowsze zasady prawidłowego klasyfikowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Wskażemy praktyczne rozwiązania problematyki klasyfikacji środków pochodzących z dotacji, jak i kwestii związanych z realizacją dochodów budżetowych oraz omówimy ich ujęcie w planie finansowym, ewidencji, sprawozdaniach. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą na opanowanie założeń i praktycznych rozwiązań dotyczących najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na bieżące problemy z tematyki m.in. ewidencji dochodów i kosztów, ewidencji środków trwałych i sprawozdawczości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan finansowy – dochody i wydatki.
2. Upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych.
3. Klasyfikacja budżetowa – bieżące problemy.
4. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
5. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek – różne rozwiązania i problemy.
6. Realizacja dochodów budżetowych, ich klasyfikowanie, egzekucja oraz kontrola – wybrane problemy.
7. Rozliczanie dochodów z zadań zleconych - klasyfikacja.
8. Rodzaje zobowiązań zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 12 maja 2021 r.