Projekt ustawy o kasach zapomogowo pożyczkowych. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców. Zmiany w statutach KZP. Nowe obowiązki zarządu KZP

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwu szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat właściwego funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz poznają planowane zmiany ustawy. Podczas szkolenia wskazane zostaną kwestie z zakresu tworzenia i weryfikacji statutu KZP, przedstawione zostaną obowiązki pracodawcy, a także przeanalizowana zostanie niezbędna dokumentacja dotycząca funkcjonowania KZP czy ochrony danych osobowych w KZP w kontekście stosowania przepisów i planowanych zmian. Nasz ekspert omówi również aktualne orzecznictwo w zakresie proponowanego tematu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo – pożyczkowych.
 • Przedstawienie planowanych zmian prawnych.
 • Omówienie regulacji związanych z funkcjonowaniem kas, w szczególności statutu, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
 • Uzyskanie informacji, pozwalającej na stwierdzenie czy nasza kasa zapomogowo- pożyczkowa działa prawidłowo.
 • Analiza niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP, w tym wzorów wniosków oraz oświadczeń. Podczas szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco śledzić regulacje zawarte w swoich statutach.
 • Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP, jako Administratorze Danych Osobowych.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych z zakresu działalności PKZP.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).

2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową? Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy?

3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania.

4. Statut jako podstawa działania PKZP:

 • jak prawidłowo opracować statut?
 • obligatoryjne elementy statutu,
 • statut PKZP a regulamin PKZP,
 • omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.

5. Umowa między pracodawcą a PKZP – podstawy prawne, konieczne zapisy.

6. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą? Jakie elementy winna zawierać umowa? Czy umowa jest obowiązkowa?

7. Zasady funkcjonowania PKZP.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo-pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 sierpnia 2021 r.