Dodatek mieszkaniowy 2021 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dodatki mieszkaniowe i ostatnie zmiany w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawnych oraz praktycznych aspektów przyznawania dodatku mieszkaniowego w związku z nowelizacją ustawy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących Covid-19.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływu na sprawy prowadzone w zakresie dodatku mieszkaniowego.
 • Przedstawienie wpływu przepisów „covidowych” na przyznawanie dodatku mieszkaniowego i jego wysokość.
 • Wskazanie sposobu obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego.
 • Omówienie najważniejszych zasad KPA w odniesieniu do tego zadania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, zdobycie praktycznych wskazówek, pozwalających na uniknięcie błędów w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego w związku z Covid-19.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego powiększonegodopłatę do czynszu zgodnie z art. 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 3. Wpływ przepisów ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa na prawo do zasiłku mieszkaniowego.
 4. Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa obowiązujące od 1 lipca 2021 roku – szczegółowe omówienie.
 5. Składniki zaliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego.
 6. Stosowanie przepisów Kpa.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jst oraz ośrodków pomocy społecznej, prowadzący sprawy z zakresu przyznawania dodatku mieszkaniowego, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 23 lipca 2021 r.