Działalność kontrolna organu stanowiącego jst z uwzględnieniem funkcjonowania komisji rady

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące kontroli rady z uwzględnieniem prac komisji rewizyjnej oraz skarg i wniosków.

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym spotkaniu szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom funkcjonowania organu stanowiącego i biur rady. Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega działalność kontrolna komisji rady w tymże szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

CELE I KORZYŚCI:

  • przybliżenie problematyki funkcjonowania JST, ze szczególnym uwzględnieniem relacji organu stanowiącego i wykonawczego JST;
  • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie odpowiedzi w zakresie funkcji kontrolnej samorządu;
  • przekazanie praktycznych przykładów, doświadczeń i sytuacji z życia wziętych;
  • udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zagadnienia ogólne:
  1. Zasady funkcjonowania gminy.
  2. Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy.
  3. Czym jest kontrola i jakie są cele i kryteria kontroli.
  4. Nadzór a kontrola.
  5. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
zwiń
rozwiń
Adresaci

W szczególności osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady, przewodniczący rady lub radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 czerwca 2021 r.