Najczęściej występujące praktyczne problemy w stosowaniu nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Miejsce
Internet
Termin
17 sierpnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
339 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia tej regulacji było m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawca dzięki wprowadzanym zmianom chciał zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Pierwsze dwa kwartały obowiązywania nowej ustawy pozwalają na ocenę skutków wejścia w życie nowych regulacji i wskazania obszarów, w których występują najczęściej problemy praktyczne, które omówimy podczas szkolenia!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie stanowisk doktryny, KIO i UZP dotyczących najczęściej występujących praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną propozycje rozwiązań, które eliminują lub zasadniczo ograniczają ryzyka nieprawidłowego przygotowania lub przeprowadzenia postępowania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Środki komunikacji elektronicznej – najczęstsze problemy z ocena prawidłowości sposobu sporządzenia i przekazania dokumentów w postępowaniu.
2. Przedmiotowe środki dowodowe – uzupełnianie, zastępowalność środkami alternatywnymi.
3. Kryterium ceny jako jedyne – wymogi.
4. Najczęstsze problemy z kwalifikacją podmiotową wykonawców:
• Nowe podstawy wykluczenia.
• Rozszerzone warunki udziału w postępowaniu.
• Udostępnienie zasobów.
• Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
• Wadium.
• Podmiotowe środki dowodowe.
5. Nowe podstawy odrzucenia oferty – wątpliwości interpretacyjne.
6. Nowe zasady przedłużania terminu związania ofertą.
7. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po wejściu w życie nowych przepisów.
8. Tajemnica przedsiębiorstwa – jak powinien zachować się zamawiający?
9. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne – nowy katalog. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, tj. zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, w każdym stopniu zaawansowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 12 sierpnia 2021 r.