SPOTKANIA W IV KWARTALE 2022

25 listopada => Dostępność cyfrowa w życiu instytucji w praktyce

16 grudnia => Monitoring dostępności w jednostce. / Wniosek o zapewnienie dostępności a postępowania skargowego na brak dostępności.
 

Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w JSFP
Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Dostępność cyfrowa w życiu instytucji w praktyce

Prowadzący spotkanie doświadczony ekspert, praktyk w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach Pan Tomasz Hupało, specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY PONIŻEJ oraz w kartach zgłoszeniowych na dole strony.

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Forum polecamy pobranie zaproszenia wraz z kartą zgłoszenia, w tym zapoznanie się z dokumentami Forum w zakładce "Dołącz do Forum"http://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/dolacz-do-forum 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jsfp działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on-line.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line.

PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 11.45 Dostępność cyfrowa w życiu instytucji.
1. Jak Cię widzą, tak Cię oceniają: Zadanie rozruchowe. Przegląd przykładowych stron pod względem spełnienia wymogów dostępności.
2. Kto odpowiada za dostępność cyfrową instytucji?
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.
10.50 – 12.15 Co musimy zapewnić, aby spełnić wymogi dostępności cyfrowej w instytucji?
Prosty język. Dostępność cyfrowa - wymogi. Dostępne treści, dokumenty i multimedia.
Narzędzia do badania dostępności cyfrowej. Wymagania w zakresie dostępnych treści cyfrowych.

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa.
12.30 – 13.30 Jak zapewnić dostępność cyfrową instytucji?
Zasady i wytyczne. Wiedza i kompetencje. Polityka dostępności cyfrowej.
13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 24 listopada 2022 r. poprzez przesłanie informacji na mail forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Wszytkim Forumowiczom prześlemy w dniu 24 listopada 2022 r. link do webinarium.

********************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.

 Monitoring dostępności w jednostce.
Wniosek o zapewnienie dostępności a postępowania skargowego na brak dostępności.

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

W pierwszej części spotkania przypomnimy najważniejsze kwestie z zakresu monitoringu i przeprowadzania audytów dostępności. Podpowiemy, jak monitorować kwestie sprawozdawczości corocznej z realizacji planów działania oraz wskażemy, jak często przeprowadzać audyty i na co należy zwracać uwagę.
W drugiej części skupimy uwagę na problematykę wniosków o zapewnienie dostępności w kontekście skarg na brak dostępności. Każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarach architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym, opisanych w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności (UzD). Nasza ekspertka, podczas spotkania objaśni kwestie wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak dostępności, podpowie jak należy postąpić w przypadku wniesienia skargi, co zrobić w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu wniosku.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 11.50 Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce.

 1. Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności.
 2. Zakres audytów/ monitoringu – omówienie szablonów audytowych.
 3. Częstotliwość audytów.
 4. Wpływ audytów na plany działania dotyczące poprawy dostępności.
 5. Sprawozdawczość coroczna z realizacji planów działania.
 6. Dostępne standardy dostępności a realizacja audytów.

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.30 Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności.

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności:
 • omówienie procedury na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności,
 • omówienie procedury na gruncie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Kodeks postępowania administracyjnego – w jakim zakresie go stosujemy?
 1. Skargi na brak zapewnienia dostępności.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

Natalia Gmurkowska 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Kontakty: n.gmurkowska@frdl.org.pl  mob: +48 502525121

Małgorzata Jaszczyńska, Specjalistka ds. projektów /Koordynatorka projektu “Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego”
Kontakty: malgorzata.jaszczynska@frdl.org.pl , tel.: 81 532 64 40