Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w JSFP
Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych w dniu 14 lipca 2022r. w godzinach 9.30 – 14.00

 

 Dostępność wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo i praktyka.

Planując działania, wydarzenia lokalne należy zapewnić ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas spotkania zostaną przedstawione aspekty prawne obowiązków jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jst i jednostek podległych w zapewnieniu dostępności podczas wydarzeń typu: spotkania, szkolenia, konferencje, wydarzenia masowe (np. piknik rodzinny), wydarzenia realizowane przez biblioteki i inne jednostki. Uczestnicy Forum poszukają dobrych praktyk w zakresie zapewniania dostępności i wspólnie zastanowią się nad tym, jak sprawiać, by w tych wydarzeniach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja oraz zdobycie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Forum polecamy pobranie zaproszenia wraz z kartą zgłoszenia, w tym zapoznanie się z dokumentami Forum w zakładce "Dołącz do Forum": http://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/dolacz-do-forum 

Dokładny program oraz szczegóły organizacyjne znajdują się niżej oraz w załącznikach do pobrania na dole strony.

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jsfp działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on-line.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line.

ramowy program godzinowy spotkania Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.
09.30 – 09.40 Rozpoczęcie lipcowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Katarzyna Marciniak- Mordel,
Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum
09.40 – 13.30 Dostępność wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo i praktyka.
11.30 – 11.45  Przerwa kawowa.
13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

CELE SPOTKANIA:

 • Rozwój wiedzy praktycznej w tematyce dotyczącej dostępności wydarzeń w świetle przepisów prawnych.
 • Rozwój umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy m.in. podczas planowania oraz realizacji wydarzeń.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SPOTKANIU:

 • Szczegółowe omówienie wymagań w zapewnianiu dostępności wydarzeń w podmiotach publicznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.
 • Omówienie zakresu dostępności architektonicznej, informacyjnej, komunikacyjnej i cyfrowej podczas organizacji i realizacji wydarzeń.
 • Omówienie zadań koordynatora dostępności w tym obszarze.
 • Zdobycie wiedzy na temat rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie planowania i realizacji wydarzeń.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Dostępne wydarzenia - prawo czy dobre praktyki?
 2. Dostępne wydarzenia - normy międzynarodowe, wytyczne rządowe i miejskie.
 3. Rozwiązania i usługi stosowane podczas dostępnych wydarzeń.
 4. Jak organizować dostępne wydarzenia?
 5. Omówienie case study: konferencja prasowa z transmisją, wydarzenie: konferencja, szkolenie, impreza plenerowa, spektakl.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Prowadząca: Monika Szczygielska - specjalistka ds. dostępności, szkoleniowiec, szefowa zespołu Dostępni.eu. Specjalizuje się w prawnych aspektach dostępności oraz dostępności multimediów i wydarzeń. Autorka poradników i wytycznych m.in. Dostępne wydarzenia w praktyce (2015), Standardu cyfrowego m.st. Warszawy (2020), Wytycznych zapewniania  dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy (2021), Dostępność cyfrowa oraz dostępność wydarzeń online (2021) dla Urzędu Zamówień Publicznych.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 lipca 2022 r. poprzez przesłanie informacji na mail forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl

Wszytkim Forumowiczom prześlemy w dniu 11 lipca 2022 r. link do webinarium.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

Natalia Gmurkowska 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Kontakty: n.gmurkowska@frdl.org.pl  mob: +48 502525121

Małgorzata Jaszczyńska, Specjalistka ds. projektów /Koordynatorka projektu “Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego”
Kontakty: malgorzata.jaszczynska@frdl.org.pl , tel.: 81 532 64 40