W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpocznie cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Kongres odbędzie się 17 - 18 marca 2023 r. w Hotelu Stok**** w Wiśle.

Kongres to niepowtarzalna atmosfera, wiele godzin merytorycznych rozważań, spotkanie w gronie praktyków i znakomitych gości.

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących Rad jest wynikiem działających przy Fundacji Forów Samorządowych dedykowanych Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów. 

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie będzie okazją do powstawania kolejnych forów w pozostałych województwach. Chcemy aby tegoroczne wydarzenie wpisało się na coroczną listę spotkań Przewodniczących Gmin, Miast i Powiatów całej Polski.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy zapoznają się z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Oprócz wykładów, prelekcji w programie Kongresu jest zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Kontakty niezwykle istotne zwłaszcza w obliczu wyzwań jakie niosą zmiany dotyczące działania i funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

Patronat nad wydarzeniem objęły działające prze FRDL: Krajowa Rada Forów Skarbników i Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

W ramach udziału w Kongresie uczestnik otrzymuje:

  • Dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji w gronie wybitnych ekspertów i specjalistów.
  • Możliwość spotkań i rozmów z uznanymi prelegentami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. To doskonały czas networkingu, wymiany doświadczeń, poznanie dobrych praktyk i najświeższych informacji o zmianach legislacyjnych.
  • W jednym miejscu i w jednym czasie możliwość spotkania wielu partnerów biznesowych oferujących nowoczesne usługi i rozwiązania dedykowane sektorowi finansów publicznych.
  • Materiały kongresowe w wersji papierowej i online.
  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach kongresu w zależności od zaznaczonej opcji pobytu.