Sekretarze Województw, Powiatów, Miast i Gmin
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Krajowym Kongresie Sekretarzy organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, który odbędzie się 28 i 29 września 2021 r. w formule hybrydowej.

Kongres Sekretarzy jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – zarówno tych zrzeszonych w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze do nich nie należą.

Celem Krajowego Kongresu jest integracja środowiska sekretarzy, wymiana doświadczeń oraz debata wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Organizowane przez nas w tym roku wydarzenie będzie dotyczyło aktualnych bieżących aspektów funkcjonowania samorządu z uwzględnieniem rzeczywistości pandemicznej. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji nie tylko podsumujemy ostatni rok i zastanowimy się nad skutkami i wnioskami na przyszłość. Wysłuchamy Menadżerów Urzędów z krajów z całego świata, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej.

W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień.
Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły - ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Wśród gości i prelegentów będą przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, eksperci, przedstawiciele środowiska biznesowego.

Kongres będzie miał wymiar międzynarodowy i jednym z przewodnich tematów będzie sytuacja samorządów w zakresie zarządzania w okresie pandemii i wyzwania, jakie stoją przed Sekretarzami w najbliższych miesiącach i latach. Partnerami wydarzenia są Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego Rady Europy oraz najbardziej uznane na świecie, międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające zarządców gmin - International City/County Management Association (ICMA) – oddział w Europie.

Dzięki stałej współpracy Fundacji z Radą Europy, podczas Kongresu zostanie wręczona Europejska Odznaka Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym (ELoGE). Fundacja jest akredytowaną instytucją, wdrażającą odznakę ELoGE wśród polskich samorządów.

W ramach wykładów, prelekcji, dyskusji zostaną poruszone tematy w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrami, działalności urzędu, zarządzania rozwojem gminy i relacji organów uchwałodawczych i wykonawczych. Program Kongresu jest na bieżąco uzupełniany o najbardziej aktualne zagadnienia, dlatego też serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Kongresu: www.kongressekretarzy.pl.

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że będziecie mogli Państwo w nim uczestniczyć stacjonarnie, będąc w Warszawie w Hotelu Marriott***** lub online, poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online. W wybranej przez siebie formule bierzecie Państwo udział w branżowym, merytorycznym wydarzeniu, które od kilku lat wpisuje się w kalendarz każdego Sekretarza. Nie może tu Państwa zabraknąć!

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły kilkaset uczestników – Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski i licznych ekspertów krajowych. Dla wielu z nich wydarzenie było impulsem do wprowadzenia nowych, efektywnych rozwiązań i praktyk, w których wdrażaniu pomagały inicjowane podczas Kongresu kontakty.

Różnorodność tematów, duża liczba ekspertów z administracji rządowej, samorządowej, środowiska biznesowego gwarantuje Kongres na najwyższym poziomie.

Zapraszamy już dziś i prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na V Krajowym Kongresie Sekretarzy.

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska

Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy