Nowe obowiązki jsfp - obowiązkowy rejestr umów w 2022 r. Zawieranie umów cywilnoprawnych. - Lubelskie Forum Sekretarzy

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Sekretarzy/osób oddelegowanych: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych udziałem z woj. lubelskiego: przy zgłoszeniu do 21/01: 299 zł.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w ramach Lubelskiego Forum Sekretarzy!

Od 2022 roku zostają wprowadzone nowe obowiązki dla jednostek w zakresie rejestru umów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zasadami dotyczącymi wprowadzania umów do rejestru od 2022 r.

zwiń
rozwiń
Program

I. Obowiązki dotyczące rejestru umów zawieranych w sektorze finansów publicznych od
01.07.2022 

• Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 z późn. zm.) ustawą z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2054).
• Obowiązek wprowadzania umów do rejestru – kontekst zmian.
• Dotychczasowe rejestry umów jednostek sektora finansów publicznych (j.s.f.p.) w BIP.
• Rejestry umów (j.s.f.p.) w innych krajach.
• Minister Finansów jako podmiot prowadzący rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
• Zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru umów j.s.f.p. i wyłączenia z tego obowiązku.
• Zakres danych umieszczanych w rejestrze umów j.f.s.p.
• Termin wprowadzenia danych do rejestru, a umowy zawierane od dnia wejścia w życie ustawy.
• Forma zawieranych umów, a faktury.
• Szczególne przypadki dotyczące umów umieszczanych w rejestrze j.f.s.p.

II. Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług,
umowy o dzieło).

• Prawidłowe dobieranie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, a umowa - zlecenie, umowy o dzieło i inne umowy o świadczenie usług).
• Stawki wynagrodzenia minimalnego umów cywilnoprawnych (zlecenie i umowy o świadczenie usług) w 2022 roku.
• Umowy cywilnoprawne - objęte minimalnym wynagrodzeniem ze względu na sposób określania wynagrodzenia, przedmiot oraz strony umowy.
• Okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
• Stosowanie zasad ochrony wynagrodzenia osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych.
• Zadania PIP.
• Klauzule w umowach cywilnoprawnych w zakresie praw autorskich.
• Zakres badań lekarskich profilaktyczne i szkoleń BHP dla zleceniobiorców – postanowienia umów zlecenie i innych umów o świadczenie usług.
• Typowe zapisy umowy zlecenia w zakresie dokumentowania godzin pracy w ramach zlecenia.
• Postępowanie powypadkowe w zakresie zdarzeń podczas wykonywania umów cywilnoprawnych
 
 


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy wydziałów organizacyjnych, pracownicy jst odpowiedzialni za wprowadzanie danych do rejestru

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń