Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w formule hybrydowej.

Szkolenie stacjonarne: GRAND HOTEL KIELCE

Ważne informacje o szkoleniu

Obszerne przepisy w zakresie procedowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości, co do sposobu załatwiania spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą posiadać obszerną wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, jednak rozbudowane procedury mogą powodować niezrozumienia na linii urząd - klient. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną szczegółowo zasady prowadzenia postępowań dotyczących zezwalania na usuwanie drzew i krzewów oraz przyjmowania zgłoszeń zamiaru usunięcia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu wydawania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów.
  • Nabycie i usystematyzowanie wiedzy odnośnie zasad prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów.
  • Omówienie przesłanek do wyrażenia zgody na usunięcie, odmowy wydania zezwolenia.
  • Poszerzenie wiedzy nt. wydawania decyzji zezwalających na usuwanie oraz weryfikacji zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
zwiń
rozwiń
Program

1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.

a. Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie.
b. Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.
a. Drzewa podlegające zgłoszeniu.
b. Czynności do wykonania przy zgłoszeniu, w tym wezwanie do uzupełnienia.
c. Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw wobec zgłoszenia.
4. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
a. Wniosek o wydanie decyzji.
b. Strony postępowania.
c. Organy współdziałające.
d. Wizja terenowa oraz dodatkowo oględziny złomów i wywrotów.
e. Ocena potrzeb kompensacji.
f. Zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji.
g. Zawiadomienie stron postępowania, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
h. Opłaty.
i. Wydanie decyzji.
5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
7. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, inspektorów ochrony zabytków) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania drzew w związku z pielęgnowaniem zieleni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwa kawowa i lunch.
Cena 489 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Online: Udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu on-line, szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.