Program mentoringowy w administracji publicznej. Jak uaktywnić w urzędzie kulturę transferu wiedzy, rozwoju i kompetencji doświadczonych pracowników

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie mentoring, jako skuteczna i nowoczesna metoda zwiększania kompetencji pracowników.

Ważne informacje o szkoleniu

Mentoring to nowoczesna metoda zindywidualizowanego rozwoju pracowników jak i praktyka zarządzania polegająca na wykorzystaniu kapitału intelektualnego oraz emocjonalnego zaangażowania w proces funkcjonowania organizacji/urzędu. Mentoring można wprowadzać przy niewielkich nakładach finansowych, jak i bezkosztowo w zależności od obszaru i wewnętrznych zasobów.

 

Mentoring jest bardzo uniwersalnym i skutecznym rozwiązaniem, który obejmuje m.in.:

 • minimalizowanie problemów związanych z aklimatyzacją nowego pracownika i jego szybkim wdrożeniem do wykonywania obowiązków;
 • ograniczanie kosztów związanych z dodatkowymi szkoleniami;
 • zwiększenie satysfakcji ze współpracy oraz komunikacji;
 • wzmocnienie procesów międzypokoleniowego transferu wiedzy, lepszemu wykorzystaniu doświadczeń starszych pracowników oraz odczuwania prestiżu w obrębie urzędu;
 • zaangażowanie pracowników o dużym stażu pracy gdy brak możliwości motywowania formalnym awansem;
 • zaangażowanie pracowników w proces zmian.

 

Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób planujących wdrożenie programu mentoringowego w administracji publicznej, szukających rozwiązań na włączenie kompetencji bardzo doświadczonych pracowników (specjalistów, ekspertów) do kultury dzielenia się wiedzą (tzw. transferu wiedzy). Szkolenie także zawiera wiedzę i techniki przydatne dla osób przygotowujących się do roli mentora w organizacji. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę pomocną w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i uczestniczeniu w programie mentoringowym w organizacji przy uwzględnieniu specyfiki procesu mentroingowego.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznych narzędzi wykorzystywanych w planowaniu i wdrażaniu programów mentoringowych.
 • Zidentyfikowanie kompetencji osób typowanych do roli mentora.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu mentoringu, korzyści realizacji programu.
 • Uporządkowanie procesu planowania programu mentoringowego.
 • Zidentyfikowanie problemów jak i zasobów do zainicjowania programu mentoringowego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Mentoring w organizacji - mocne i słabe strony:
  1. Zidentyfikowanie problemów jak i zasobów do zainicjowania programu mentoringowego.
  2. Czy program mentoringowy może być bezkosztowy?
 2. W jakich obszarach można wykorzystać mentoring w urzędzie (np. minimalizowanie problemów związanych z aklimatyzacją nowego urzędnika i jego szybkim wdrożeniem do wykonywania obowiązków, zaangażowanie pracowników o dużym stażu pracy przy braku możliwości motywowania formalnym awansem):
  1. Formy mentoringu - które są najbardziej skuteczne.
  2. Jak przebiega proces mentoringu.
  3. Warunki do prowadzenia procesu mentoringowego.
 3. Uczestnicy procesu mentoringowego:
  1. Kto nadaje się na mentora - kryteria kandydatów, kluczowe kompetencje.
  2. Rola i obowiązki mentora.
  3. Etyka mentora.
 4. Obszary mentoringu:
  1. Cele procesu mentoringowego.
  2. Narzędzia wykorzystywane w procesie mentoringu.
  3. Monitoring mentoringu.
 5. Pytania pomocnicze w planowaniu procesu mentoringowego w organizacji.
 6. Składniki planu mentoringowego w 4 krokach.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby planujące zaprojektowanie i wprowadzenie programu mentoringowego w organizacji. Kadra zarządzająca, osoby pełniące role kierownicze. Osoby przygotowujące się do objęcia roli mentora.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 25 stycznia 2022 r.