Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych
Kontakt
Michał Wójcik
Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie
tel . + 48 533 802 101
michal.wojcik@frdl.org.pl
Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora
tel . +48 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
tel . +48 502 525 121
n.gmurkowska@frdl.org.pl