• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
ZAPRASZAMY!
LUBELSKIE FORA SAMORZĄDOWE. ZAPRASZAMY!

Forum Sekretarzy
Forum Skarbników
Forum Oświaty Samorządowej

Forum Koordynatorów ds. dostępności
Forum Premium JST

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Pakiety szkoleniowe 2023

Pakiety szkoleniowe 2023

Aktualności

Zobacz więcej aktualności

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Projektowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka
Finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
Krajowy system e-faktur (ksef) w 2024 r. – obowiązkowe faktury ustrukturyzowane w sektorze finansów publicznych - przygotowanie do wdrożenia
Zbycie nieruchomości przez samorządy a opodatkowanie VAT
Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji, wprowadzonej ustawą z 26 maja 2023 r.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku
Roczny plan kontroli, planowanie kontroli w skali kwartału oraz planowanie pojedynczych zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy z kontroli wewnętrznej w jednostce
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku - spotkanie stacjonarne
Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał 2023 r.: obowiązujące przepisy w jst i ich jednostkach organizacyjnych
Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jsfp oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Zmiany w przepisach prawa, aktualne orzecznictwo i stanowiska RIO. Naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.