ZAPRASZAMY!
Katalog szkoleń jesień/zima 2022/2023
LUBELSKIE FORA SAMORZĄDOWE. ZAPRASZAMY!

Forum Sekretarzy
Forum Skarbników
Forum Oświaty Samorządowej

Forum Pomocy Społecznej
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Forum Koordynatorów ds. dostępności

Forum Premium JST

ZDOBĄŹ KOMPETENCJE W ZAKRESIE TWORZENIA I PROWADZENIA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie!

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Pakiety szkoleniowe 2022
Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego

Trwa realizacja bezpłatnego projektu dla JST województwa lubelskiego

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.