• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
ZAPRASZAMY!
LUBELSKIE FORA SAMORZĄDOWE. ZAPRASZAMY!

Forum Sekretarzy
Forum Skarbników
Forum Oświaty Samorządowej

Forum Koordynatorów ds. dostępności
Forum Premium JST

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Pakiety szkoleniowe 2023

Pakiety szkoleniowe 2023

Aktualności

Zobacz więcej aktualności

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.