Nowa kadencja Rad Gmin i Powiatów 
wyzwania, obowiązki i możliwości na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

Szanowni Państwo, 
Przewodniczący rad i komisji, radni, pracownicy biur rad, sekretarze gmin i powiatów woj. lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zaprasza na Konferencję Inaugurującą Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego, która odbędzie się 12 czerwca 2024r. (09:00-15:00) w Hotelu IBIS Styles Lublin Stare Miasto https://ibislublin.pl/hotel/o-hotelu

Patronat środowiskowy: Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.
Patronat medialny: Serwis Administracyjno-Samorzadowy

Uczestnicy otrzymają wersję papierową PRAKTYCZNEGO PORADNIKA DLA RADNYCH W KADENCJI 2024-2029. ABC SAMORZĄDU (pełne informacje o publikacji FRDL – załącznik).

W listopadzie br. odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad i sejmików: Krajowy Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. 
Coroczny Kongres Przewodniczących jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty działających przy ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Forów Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów. Wydarzenie o charakterze merytorycznym i zasięgu ponadregionalnym daje możliwość zebrania się w jednym miejscu w celu wspólnego nabywania wiedzy, debaty oraz integracji środowiska radnych gmin, miast i powiatów z całej Polski, w którym także uczestniczą przedstawiciele z woj. lubelskiego.

Każdy z Państwa, kto chciałby regularnie uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa w zakładce DOŁĄCZ do FORUM.
Udział w konferencji nie wiąże się z przystąpieniem do Forum.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Inaugurującej Forum Przewodniczących Rad gmin i Powiatów Województwa Lubelskiego!

Szczegółowy program, opisy ekspertów oraz E-ZGŁOSZENIE: https://frdl.lublin.pl/tematy/radni-biuro-rady/nowa-kadencja-rad-gmin-i-powiatow-wyzwania-obowiazki-i-mozliwosci-na-rzecz-rozwoju-spolecznosci-lokalnych/80747 


Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego,