Głównym celem Forów Przewodniczących Rad, działających od 2007 roku w kilku województwach przy regionalnych ośrodkach FRDL jest budowanie jedności i współpracy pomiędzy przewodniczącymi rad gmin i powiatów gmin danego województwa oraz integracja środowiska samorządowego bez względu na przynależność partyjną czy sympatie polityczne poszczególnych członków i członkiń forum.

Wzorem Forów działających przy innych naszych regionalnych ośrodkach oprócz ekspertów-szkoleniowców będziemy zapraszać do udziału w spotkaniach i kongresach osoby mające bezpośredni wpływ na realizowanie zadań przez samorząd: marszałka, wojewodę, przedstawicieli administracji centralnej, parlamentarzystów oraz szefów instytucji współpracujących z samorządem (m.in. Regionalnej Izby Obrachunkowej, Izby Skarbowa, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Kuratora Oświaty i innych).

Grupa inicjatywna powołania Lubelskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów zaproponowała realizację spotkań konsultacyjno–doradcze raz na kwartał (koszt udziału w spotkaniu 300 zł./ osoba) z możliwością organizacji wyjazdowych sesji regionalnych wspólnie z forami z ościennych województw.

Członkostwo w naszych Forach daje realną możliwość budowania skutecznego lobbingu samorządowego, wywierania wpływu na ustawodawstwo, a także sprzyja tworzeniu serdecznych i przyjacielskich więzi. Udział w spotkaniach Forum daje też możliwość szybkiego dostępu do informacji i wymiany doświadczeń.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa.

Zgłoszenie/deklarację można dostarczyć osobiście podczas spotkania forum lub wysłać wypełnioną deklarację dwoma kanałami:

  • poczty na adres: Biuro FRDL RO w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: n.gmurkowska@frdl.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego.