Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4. 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: n.gmurkowska@frdl.org.pl lub forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl