NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORÓW SAMORZĄDOWYCH w 2024

19 czerwca/ stacjonarne => Tajniki efektywnego zarządzania już istniejącym zespołem.
Wczoraj kolega / koleżanka dzisiaj włodarz, sekretarz, skarbnik, naczelnik…

20 czerwca / online => Model współpracy samorządu z NGO - jak budować efektywną współpracę lokalną?

Szanowni Państwo,
Włodarze, sekretarze, skarbnicy, naczelnicy gmin, miast i powiatów woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na stacjonarną sesję szkoleniowo-warsztatową w ramach Forum Samorządowego Województwa Lubelskiego w dniu 19 czerwca 2024r. w godz. 10:00-15:00 do Hotelu IBIS Styles Lublin

Tajniki efektywnego zarządzania już istniejącym zespołem.
Wczoraj kolega / koleżanka dzisiaj włodarz, sekretarz, skarbnik, naczelnik…

Mawiają, że nigdy nie będziemy idealnymi szefami / szefowymi, ale możemy mieć idealny zespół. Bezdyskusyjnie wspaniałym doświadczeniem jest tworzenie zespołów od podstaw, poszukiwanie pracowników, którzy wierzą w to, w co my wierzymy. Lecz zostając osobą kierującą samorządem/wydziałem, zaczynamy zarządzać zespołem już istniejącym. Ludzie się znają, wiedzą na kogo można liczyć. Ty jesteś albo zupełnie nowy / nowa, albo wchodzisz w nową rolę ponieważ dotychczas to byli twoi koledzy / koleżanki, albo słyszysz, że jesteś zbyt młody / młoda, a może zdaniem pracowników w tym wieku już powinieneś/aś być na zasłużonej emeryturze. Prawdopodobnie twój nowy zespół jest różnorodny pokoleniowo, światopoglądowo, a może kulturowo. Jeśli chcecie dobrze rozpocząć współpracę, zapraszamy was na niezwykle inspirujące szkolenie.

Ekspertem będzie HR Business Partner, absolwent filologii polskiej. Właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Wykładowca w Collegium Da Vinci (Poznań). Menedżer inkubacji przedsiębiorstw typu start-up w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 14 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków.

Koszt udziału dla zainteresowanych z woj. lubelskiego: 499 zł.,
Koszt udziału dla przedstawicieli JST zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: wysokość standardowej opłaty

Metody pracy: mini wykład, warsztaty, praca indywidualna, praca w grupach, studnia doświadczeń, dyskusja moderowana, coachingowe narzędzie do pracy z grupą, studia przypadków. Zajęcia prowadzone będą w formule warsztatowej z wykorzystanie gier szkoleniowych.

Cele szkolenia:

  • okazja bliższego poznania się oraz wspólnej pracy nad treściami omawianymi podczas szkolenia,
  • doświadczenie wartości jaką daje „granie do jednej bramki” oraz wspólna praca nad celami;
  • rozwiniemy wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania zespołem oraz motywacji;
  • zrozumienie tego, że są ważnym elementem swojego zespołu i rola, którą posiadają jest ważna;
  • będziecie potrafili wzajemnie się motywować i dążyć do wspólnego celu.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/rozwoj-osobisty/tajniki-efektywnego-zarzadzania-juz-istniejacym-zespolem-wczoraj-kolega-kolezanka-dzisiaj-wlodarz-sekretarz-skarbni/80895

Cena zawiera: udział w spotkaniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń, przerwy kawowe/lunch. 

**********************************************************************************

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na online szkolenie 20 czerwca 2024r. w godz. 8:30-11:00 w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Model współpracy samorządu z NGO - jak budować efektywną współpracę lokalną?

Ekspertem będzie Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROGRAM:

1. Model współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi – jak wygląda współpraca idealna?
2. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi:

a. Proces konsultacji programu współpracy.
b. Zakres regulacji, ujętych w programie współpracy.
3. Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – współpraca finansowa i niefinansowa samorządu z organizacjami pozarządowymi.
4. Programowanie współpracy finansowej – od konkursu po zakup usług:

a. Kiedy konkurs, a kiedy inne tryby zlecania zadań publicznych?
b. Art. 19 a w praktyce.
c. Art. 16 a w praktyce.
d. Zakupy do 130 tys. zł - kiedy i jak stosować?
5. Formy współpracy niefinansowej – jak budować realną współpracę?
a. Ciała dialogu obywatelskiego a współpraca z NGO.
b. Wspieranie partnerstw.
c. Działania informacyjne – jak tworzyć sprawny system wymiany informacji
d. Inne formy współpracy, wymiana dobrych praktyk.
6. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.

E-ZGŁOSZENIA:

https://frdl.lublin.pl/tematy/kultura-sport-ngo-promocja/model-wspolpracy-samorzadu-z-ngo-jak-budowac-efektywna-wspolprace-lokalna-lubelskie-forum-samorzadowe/82532

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanych wydarzeniach!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego