NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORÓW SAMORZĄDOWYCH w IV kwartale 2023

8 grudnia/ Hotel IBIS Styles Lublin: Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

8 grudnia / online: Działalność odpłatna organizacji pozarządowych a współpraca finansowa z samorządem lokalnym

Szanowni Państwo, 

FRDL Lublin zaprasza wszystkich zainteresowanych na stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną 
8 grudnia 2023r. w godz. 09:30-15:00 do Hotelu IBIS Styles Lublin 

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na zdrowie: kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia oraz funkcjonowanie intelektualno-emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień. 

Cel szkolenia: Poznanie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego, metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej i osobistej. Wzmocnią pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Świadome budowanie odporności psychicznej.

Ekspertką będzie Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 w jej szkoleniach wzięło udział ponad 6000 osób. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, prowadzi również szkolenia biznesowe. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

Korzyści dla instytucji: Uczestnicy dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki. Równocześnie wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.  Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie  wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy/instytucji, w której uczestnik pracuje.

Korzyści dla pracownika: Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na wypalenie zawodowe, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować wpływać na ich stan psychofizyczne. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną, co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznają narzędzia pozwalające  zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: wysokość stand. opłaty
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 459 zł., przy rejestracji do 18 listopada: 399 zł.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń. LINK prześlemy za kilka dni przed datą realizacji Forum.

PROGRAM MODULÓW "Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu"

Moduł 1. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.

 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • wysoki poziom stresu zawodowego
 • konflikty interpersonalne w miejscu pracy
 • brak wsparcia społecznego w pracy
 • zbyt duże obciążenie pracą
 • zbyt długie godziny pracy
 •  brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi (szacunek, prestiż, docenienie pracy)
 •  niski poziom autonomii zawodowej
 • poczucie niesprawiedliwego traktowania
 • duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości
 • Objawy wypalenia zawodowego - trzy wymiary: 1) wyczerpanie lub brak energii; 2) cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy; 3) zmniejszone poczucie własnej skuteczności
 • Wypalenie zawodowe – jednostka chorobowa

Moduł 2. STRES – JEDEN Z CZYNNIKÓW WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, przypomnienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu. 

 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres)
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona 
 • Przyczyny chronicznego stresu 
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu) 
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętyw. i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność) 
 • Test Martinetta – badanie wieku serca

Moduł 3. UWARUNKOWANIA OSOBNICZE wpływające na wypalenie zawodowe (AUTODIAGNOZA)
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na sytuacje trudne i radzenia sobie z nim; uświadomienie uczestnikom, co buduje ich wewnętrzną siłę. 

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna 
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania 
 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron
 • Myśli - afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie 
 • Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”

Moduł 4. TECHNIKI REDUKCJI STRESU, TRENING KONTROLI EMOCJI 
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień. 

 • Ćwiczenia oddechowe: oddychanie naturalne, oddychanie „na 16”, oddychanie 5:5:5:5
 • Świadoma kontrola tętna
 • Rozluźnianie mięśni
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe: wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe 
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową 
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe - ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
 • Jak odzyskać wewnętrzną energię: odpoczynek i sen, ćwiczenia fizyczne, energetyzująca dieta, muzyka relaksacyjna

****************************************************************************

Samorządy-członkowskie Lubelskich Forów Samorządowych działających przy FRDL RO w Lublinie: 
Annopol,  Baranów, Bełżyce, Biała Podlaska (miasto), Biłgoraj (gmina, miasto i powiat), Bychawa, Chodel, Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dęblin, Garbów, Głusk, Godziszów, Frampol, Jastków, Kamionka, Karczmiska, Kock, Końskowola, Księżpol, Kurów, Lubartów (powiat), Lublin (miasto), Ludwin, Łuków (powiat), Miączyn, Michów, Milejów, Międzyrzec Podlaski (gmina), Niedrzwica Duża, Opole Lubelskie (gmina i powiat),  Ostrów Lubelski, Ostrówek, Puchaczów, Puławy (miasto i powiat), Rachanie, Spiczyn, Stanin, Szczebrzeszyn, Siennica Różana, Świdnik (miasto), Tomaszów Lubelski (gmina i powiat), Trzebieszów, Ulhówek, Uścimów, Włodawa (gmina), Wilków, Wólka, Wysokie

********************************************************************

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na online szkolenie 8 grudnia 2023r. w godz. 8:00-11:00 w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Działalność odpłatna organizacji pozarządowych a współpraca finansowa z samorządem lokalnym

Ekspertem będzie Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

E-ZGŁOSZENIE: https://frdl.lublin.pl/tematy/kultura-sport-ngo-promocja/dzialalnosc-odplatna-organizacji-pozarzadowych-a-wspolpraca-finansowa-z-samorzadem-lokalnym-w-ramach-lubelskiego-fo/69711 

Program spotkania:

 1. Co to jest działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego prowadzona przez organizację pozarządową?
  • Działalność statutowa a działalność pożytku publicznego.
  • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
  • Działalność odpłata statutowa a działalność gospodarcza.
  • Statut organizacji a prowadzenie działalności statutowej, odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej.
 2. Zlecenie zadań publicznych w trybie dotacji a działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego organizacji pozarządowej:
  • Odpłatność od uczestników zadania publicznego – kiedy i jak pobierać?
  • Zapisy dotyczące odpłatności w ogłoszeniu konkursowym.
  • Odpłatność od uczestników a realizacja zadnia w trybie art. 19a.
  • Zapisy umowy a kwestia przychodów, uzyskanych w ramach realizacji zadania publicznego.
  • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego a odpłatność od uczestników zadania – jak rozliczać odpłatności od uczestników?
 3. Zakup usług a działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego – jak kupić usługi od organizacji pozarządowych?
  • Regulamin zakupu usługi i towarów o wartości nie przekraczającej 130 000 zł i tryb przetargowy, a współpraca z organizacjami pozarządowymi.
  • Mikrozakupy usług społecznych – analiza wzoru zarządzenia, oferty i sprawozdania w zakresie zakupu usług społecznych na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego.
  • Ogłoszenie zakupu usługi – elementy minimalne ogłoszenia.
  • Zasady dokonywania zmian w czasie realizacji usługi społecznej.
  • Rozliczanie zakupu usług.
 4. Kiedy samorząd musi kontrolować działalność odpłatną statutową pożytku publicznego, prowadzoną przez organizację pozarządową? Analiza art. 6 i kolejnych ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.

Koszt udziału dla JST zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 339 zł.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanych wydarzeniach!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego