Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego przy FRDL RO w Lublinie zrzesza osoby pełniące funkcję sekretarzy gmin i powiatów w województwie lubelskim. Prace Forum przebiegają w formie kwartalnych, jedno- lub dwudniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych w celu wymiany doświadczeń i spotkania w gronie eksperckim wokół aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza.
Dwa razy do roku organizujemy dwudniowe spotkania wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.
Dobry zwyczajem stało się, że w trakcie grudniowego spotkania Forum Sekretarzy, ogłaszamy wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny, na które zapraszamy laureatów pierwszej 20-ki, instytucje i partnerów, które udzielają patronaty naszemu wydarzeniu. Ideą Rankingu Gmin, realizowanego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Raz do roku zapraszamy wszystkich sekretarzy do udziału w dwudniowym Krajowy Kongres Sekretarzy. Rokrocznie kongres gromadzi sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Pracami Lubelskiego Forum Sekretarzy kieruje Zarząd w nowym składzie (wybory odbyły się 14 maja 2021r./ uchwała 1/2021 z dnia 6.08.2021):

Andrzej Wojewódzki, Miasto Lublin - Przewodniczący Zarządu
Renata Leszcz, Gmina Niedrzwica Duża - I Wiceprzewodnicząca Zarządu
Jerzy Siwiec, Powiat Łukowski - II Wiceprzewodniczący Zarządu
Radosław Szumiec, Gmina Uścimów - Członek Zarządu

Waldemar Miller, Gmina Tomaszów Lubelski - Członek Zarządu


2023 rok

Szanowni Członkowie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu  Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2015 Walnego Zebrania  Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego z dnia 26 listopada 2015 r. (ze zmianą)  Zarząd Forum zwołuje na dzień 30 stycznia 2023 r.  Walne Zebranie Członków  Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego.

Walne Zebranie Członków Forum  odbędzie się w Lublinie przy ul. Zamojskiej 30 w Hotelu Arche Lublin od godziny 9.00. Kawa powitalna od 8:30.

Pełna treść zaproszenia i program, a takze sprawozdanie Zarządu FSWL do pobrania na dole strony.


 

2021 rok

W dniu 14 maja br. Zarząd Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego przeprowadził Walne Zebranie Członków FSLW w formule on-line zgodnie z § 14 Statutu FSWL http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/dolacz-do-forum-2 

Program spotkania:

  • sprawozdanie z działalności Forum i Zarządu za okres 2015-2020 –Zarząd LFS oraz Koordynator FSWL,
  • działalność Krajowej Rady Forów Sekretarzy - Andrzej Wojewódzki, Sekretarzy Miasta Lublin, Przewodniczący KRFS i LFS;
  • wybory nowego zarządu
  • dyskusję oraz planowanie działań na kolejne lata 2021-2022

 

    

Składy Zarządów Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego do 05.2021r.

Andrzej Wojewódzki, Miasto Lublin - Przewodniczący Zarząd
Anna Nowaczek, Powiat Opolski (do 10.2018 z powodu odejścia na emeryturę)
Renata Leszcz, Gmina Niedrzwica Duża (do 2019 Gmina Borki) - I Wiceprzewodnicząca Zarządu

Jerzy Siwiec, Powiat Łukowski- Członek Zarządu/ od 10.2018 II Wiceprzewodniczący Zarządu/
Ryszard Szczygieł, Miasto Łuków - Członek Zarządu (do 10.2018 - zakończenie pracy na stanowisku)
Bogdan Kowalik, Miasto Biłgoraj - Członek Zarządu (od 10.2018)