Forum Skarbników Województwa Lubelskiego przy FRDL RO w Lublinie zrzesza osoby piastujące stanowiska skarbników, ich zastępców/głównych księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

Obecnie Fora Skarbników działające przy FRDL liczą blisko 1000 członków, co stanowi ponad 1/3 wszystkich skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach. Fora Skarbników stanowią doskonałą platformę współpracy, integracji środowiska zawodowego, wymiany doświadczeń i informacji, jak również zdobywania nowej wiedzy. Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz w miesiącu spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, w którym jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych.

Raz do roku, w listopadzie lub grudniu, wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników organizujemy dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk. Oprócz cyklicznych spotkań organizowanych w ramach regionalnych struktur Forów Skarbników, FRDL Zarządy regionalnych Forów Skarbników wspólnie z Krajową Radą Forów Skarbników JST współorganizują ogólnopolski Kongres Forów Skarbników JST, które każdego roku gromadzą blisko min 500 uczestników – skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów, przedstawicieli samorządu, świata nauki i instytucji działających na rzecz administracji publicznej.

       

Pracami Lubelskiego Forum Skarbników kieruje Zarząd w składzie (kadencja 2022-2026):

1) Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego - Przewodnicząca Zarządu
2) Olga Matyjasik, Z-ca Skarbnika Gminy Bełżyce - Wiceprzewodnicząca Zarządu
3) Joanna Przednowek, Skarbnik Gminy Końskowola - Wiceprzewodnicząca Zarządu

Kontakt do Zarządu LFS: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl

***************************************************************************************

W dniu 12 kwietnia 2024r. odbyło się Walne Zebranie Członków/Członkiń Forum Skarbników Województwa Lubelskiego w formule on-line, Zebranie odbyło się zgodnie § 12 ust. 1 Statutu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego z 25 sierpnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami tekst ujednolicony z dnia 29 września 2022r.) 

W dniu 29 września 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków/Członkiń Forum Skarbników Województwa Lubelskiego w formule on-line, Zebranie odbyło się zgodnie § 13 ust. 1 Statutu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego z 25 sierpnia 2016 r. 

Natalia Gmurkowska 
Koordynatorka Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego