SPOTKANIA FORUM W 2024

Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w drugim w 2024 roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2024 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Monitorowanie wdrażania dostępności. Audyty, narzędzia, praktyczne rozwiązania.

Spotkanie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z różnymi case study – przykładami rozwiązań, likwidujących bariery, praktycznymi i najlepszymi rozwiązaniami. Przeanalizujemy również zagadnienia z zakresu dostępności. Podsumujemy: dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową – wczoraj i dziś. Istotnym elementem spotkania będzie warsztat dotyczący samodzielnego prowadzenia audytów dostępności w urzędzie oraz tworzenia, weryfikowania i wdrażania planów na rzecz podniesienia dostępności w jednostce. Dzięki zdobytej wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać bazowe audyty oraz analizy barier, pojawiających się w ich jednostkach.

Ekspertka prowadząca: Agata Spała-Zakrzewska - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Audytorka dostępności i kierowniczka zespołu audytowego w projekcie „Dostępność + dla Zdrowia”. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Ekspertka merytoryczna i współautorka standardów dostępności i publikacji z zakresu dostępności. Autorka koncepcji I materiałów szkoleniowych w projektach edukacyjnych dla koordynatorów ds. dostępności (KPRM, MS, ZUS). Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest platform współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych

PROGRAM SPOTKANIA

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie styczniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.
 Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum.

09.40 – 13.30  Monitorowanie wdrażania dostępności. Audyty, narzędzia, praktyczne rozwiązania.

Przeanalizujemy zagadnienia z zakresu dostępności. 
Podsumujemy: dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową – wczoraj i dziś. Istotnym elementem szkolenia będzie warsztat dotyczący samodzielnego prowadzenia audytów dostępności w urzędzie oraz tworzenia, weryfikowania I wdrażania planów na rzecz podniesienia dostępności w jednostce, a dzięki zdobytej wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać bazowe audyty oraz analizy barrier, pojawiających się w ich jednostkach. Spotkanie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. 

• Co za nami, co przed nami? Omówienie zmian w zakresie wdrażania dostępności.
• Przyszłe projekty związane z zapewnieniem dostępności.
• Bariery i ich likwidacja – case study, rozwiązania, dobre praktyki.
• Autoanaliza dostępności.
• Wypracowane standardy dostępności.
• Samobadanie dostępności – narzędzia do wykorzystania.
• Raport z audytu wraz z rekomendacjami.
• Dostępność w planach zwiększania dostępności.
• Monitoring i wdrażanie dostępności.
• Współpraca koordynatora z innymi osobami w urzędzie.
• Mentoring i szkolenia ważne dla koordynatorów ds. dostępności.
• Finansowanie dostępności.
• Projekty i źródła finansowania rozwiązań dostępnościowych.
• Podsumowanie


Koszt udziału osoby niezrzeszonej w Forum wynosi: 290 PLN + VAT 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 lutego 2024r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową n.gmurkowska@frdl.org.pl lub forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszamy do udziału w Forum!

**********************************************************************************

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Więcej informacji o Forum na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jsfp/o-forum

***********************************************************************************

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez przesłanie deklaracji i informacji na skrzynkę mailową n.gmurkowska@frdl.org.pl lub forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy link do webinarium.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania na dole strony.

Koszt udziału osoby nie zrzeszonej w Forum wynosi: 290 PLN + VAT

********************************************************************************************

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Forum polecamy pobranie zaproszenia wraz z kartą zgłoszenia, w tym zapoznanie się z dokumentami Forum w zakładce "Dołącz do Forum": http://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/dolacz-do-forum 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on-line.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

Natalia Gmurkowska 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Kontakty: n.gmurkowska@frdl.org.pl  mob: +48 502525121