SPOTKANIA FORUM W 2024

=> Kolejne spotkanie w ramach Forum we wrześniu br. nt. 

 

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Forum polecamy zapoznanie się z dokumentami Forum w zakładce "Dołącz do Forum": http://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/dolacz-do-forum 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on-line.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

Natalia Gmurkowska 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Kontakty: n.gmurkowska@frdl.org.pl  mob: +48 502525121