SPOTKANIA FORUM W IV KWARTALE 2023

Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w ósmym i za razem ostatnim w 2023 roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.
Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2023 r. w godzinach 9.00 – 13.30.

Strategia wdrażania dostępności w jednostce.
Uniwersalne projektowanie a ustawa o dostępności. Najważniejsze kwestie dotyczące uniwersalnego projektowania w pracy Koordynatora ds. dostępności.

Ekspertami prowadzącymi spotkanie będą znane Państwu z poprzednich spotkań Forów Państwo:

  • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Dostępności
  • Małgorzata Jędrzejewska, Doradca zawodowy, coach, wieloletni trener

Pierwsza część spotkania skupi się wokół tematyki strategii wdrażania dostępności w jednostce jako narzędziu, służącemu prawidłowemu wypełnianiu zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności. Podczas spotkania przypomnimy też o realizacji dostępności poprzez wdrażanie idei projektowania uniwersalnego. Spotkanie będzie też okazją do zadawania pytań ekspertowi, który postara się wyjaśnić kwestie dotyczące najważniejszych wyzwań, stojących przed koordynatorami dostępności.

Druga część zostanie poświęcona problematyce projektowania uniwersalnego. Podczas zajęć przypomnimy czym są zasady projektowania uniwersalnego i zastanowimy się jak je skutecznie wdrożyć w życie.

**********************************************************************************

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Więcej informacji o Forum na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jsfp/o-forum

***********************************************************************************

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 grudnia 2023r. poprzez przesłanie deklaracji i informacji na skrzynkę mailową n.gmurkowska@frdl.org.pl lub forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy link do webinarium.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania na dole strony.

Koszt udziału osoby nie zrzeszonej w Forum wynosi: 290 PLN + VAT

********************************************************************************************

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Forum polecamy pobranie zaproszenia wraz z kartą zgłoszenia, w tym zapoznanie się z dokumentami Forum w zakładce "Dołącz do Forum": http://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/dolacz-do-forum 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on-line.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

Natalia Gmurkowska 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Kontakty: n.gmurkowska@frdl.org.pl  mob: +48 502525121