SPOTKANIA FORUM W I KWARTALE 2023

Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 24 marca 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30


Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. 
Jak ją właściwie i skutecznie realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cele spotkania: Zdobycie i doskonalenie kompetencji, przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do spraw dostępności w urzędzie/ instytucji. Rozwój wiedzy w tematyce dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz informacyjnej w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Poznanie praktycznych rozwiązań, zapewniających minimalne wymagania w zakresie dostępności urzędu/ instytucji.

Korzyści z udziału w spotkaniu: Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznego wdrażania dostępności. Omówienie wyzwań i rozwiązań sytuacji trudnych, problemowych, połączonych z zapewnieniem dostępności. Możliwość zaplanowania działań w kolejnych miesiącach i latach w zakresie wdrażania dostępności potrzebami dotyczących planowania i realizacji działań w urzędzie/ instytucji.

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Forum polecamy pobranie zaproszenia wraz z kartą zgłoszenia, w tym zapoznanie się z dokumentami Forum w zakładce "Dołącz do Forum": http://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/dolacz-do-forum 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on-line.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!

Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. 
Jak ją właściwie i skutecznie realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 11.50 Cześć I spotkania

 • Jakie obowiązkowe procedury/instrukcje/regulaminy muszą posiadać podmioty w związku z ustawą o dostępności? Praktyczne omówienie przykładowych procedur – case study.
 • Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Procedura wejścia do budynku z psem asystującym.
 • Procedura dostępnego procesu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.30 Część II spotkania

 • Procedura ewakuacyjna – instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:
 • Prawne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w zależności od rodzaju podmiotu publicznego.
 • Omówienie technik pomocnych przy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Wyzwania w procesie ewakuacji – omówienie najczęstszych problemów w urzędach/ instytucjach i przedstawienie rozwiązań.
 • Dostęp alternatywny:
 • Procedura, warunki, ewidencjonowanie.
 • Kiedy można go zastosować?
 • Quiz o dostępności – praktycznie o wdrażaniu dostępności – sprawdzenie wiedzy i umiejętności -omówienie najważniejszych zagadnień z quizu.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Prowadzący spotkanie:

Dariusz Gosk - ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji I przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

Agata Spała-Zakrzewska - ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej I informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Natalia Gmurkowska 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Kontakty: n.gmurkowska@frdl.org.pl  mob: +48 502525121