Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Sekretarzy proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz dodatkowymi dokumentami, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Biuro FRDL RO w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: n.gmurkowska@frdl.org.pl