Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Sekretarzy proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz dodatkowymi dokumentami, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: Biuro FRDL RO w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • na adres poczty elektronicznej: n.gmurkowska@frdl.org.pl

Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego działające przy FRDL RO w Lublinie zrzesza osoby pełniące funkcję sekretarzy gmin i powiatów w województwie lubelskim. P Forum przebiegają w formie kwartalnych jedno- lub dwudniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych w celu wymiany doświadczeń i spotkania w gronie eksperckim wokół aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Raz do roku organizujemy dwudniowe spotkania wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.
Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców

FRDL zainicjowała i moderuje działalność ponad 80 forów samorządowych, które funkcjonują przy Regionalnych Ośrodkach FRDL w całej Polsce, zrzeszając blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Krajowa Rada Forów Sekretarzy działa od 2018 roku  i składa się z przedstawicieli 13-tu województw działających przy Ośrodkach Regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz z Klubu Sekretarzy województwa wielkopolskiego.

Info o KRFS/wypracowanych postulatach:
=> https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/forum-sekretarzy-i-krajowa-rada/krajowa-rada-forow-sekretarzy 
=> https://frdl.org.pl/fora-frdl/krajowe-rady-forow/krajowa-rada-forow-sekretarzy/o-radzie-1 

Korzyści finansowe dla członków LFS:
Zgodnie z aktualnymi zasadami członkowie mają obowiązek udziału w jednym spotkaniu raz na kwartał w cenie 300 zł. (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat). Sekretarz może także oddelegować pracownika do udziału w spotkaniu. 
W miarę możliwości i potrzeb członków LFS organizujemy bezpłatne online konsultacje we współpracy z forami, działającymi przy naszych regionalnych ośrodkach w sąsiednich województwach. 

Dodatkowe informacje o działalności/składzie LFS/sprawozdania zarządu dostępne na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/forum-sekretarzy-i-krajowa-rada/lubelskie-forum-sekretarzy