ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORUM w 2023

4 grudnia/ ONLINE => Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej 
– zagadnienia podatkowe i techniczne

8 grudnia / Hotel IBIS Styles Lublin => Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Szanowni Państwo,
Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy wystawiający faktury oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i pracy w KSeF

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Mazowsze FRDL zaprasza na ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 4 grudnia 2023r. w godz. 10:00-14:00

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej – zagadnienia podatkowe i techniczne

Ekspertką będzie Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy i jednostki administracji państwowej mogą fakultatywnie skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e- Faktur ma na celu umożliwienie skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, ale również w podatkach dochodowych. Według kolejnych, planowanych zmian stosowanie KSeF będzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. i wtedy jest planowane wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na kwestie techniczne i praktyczne dotyczące m. in. ze strukturą JPK-FA, zostaną omówione podstawowe formaty i części faktury na konkretnych przykładach. Prowadząca przedstawi stosowne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY w załączniku oraz NA STRONIE E-ZGŁOSZENIA: 

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  339 zł.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość e-konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń. LINK prześlemy za kilka dni przed datą realizacji Forum.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na załączonej karcie zgłoszeniowej na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl lub poprzez stronę e-zgłoszenia: 

*****************************************************************************

Szanowni Państwo, 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną 
8 grudnia 2023r. w godz. 09:30-15:00, Hotel IBIS Styles Lublin 

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na zdrowie: kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia oraz funkcjonowanie intelektualno-emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień. 

Cel szkolenia: Poznanie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego, metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej i osobistej. Wzmocnią pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Świadome budowanie odporności psychicznej.

Ekspertką będzie Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 w jej szkoleniach wzięło udział ponad 6000 osób. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, prowadzi również szkolenia biznesowe. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

Korzyści dla instytucji: Uczestnicy dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki. Równocześnie wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.  Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie  wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy/instytucji, w której uczestnik pracuje.

Korzyści dla pracownika: Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na wypalenie zawodowe, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować wpływać na ich stan psychofizyczne. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną, co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznają narzędzia pozwalające  zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 459 zł.,
przy rejestracji do 10 listopada: 399 zł.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń. LINK prześlemy za kilka dni przed datą realizacji Forum.

PROGRAM MODULÓW "Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu"

Moduł 1. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.

 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • wysoki poziom stresu zawodowego
 • konflikty interpersonalne w miejscu pracy
 • brak wsparcia społecznego w pracy
 • zbyt duże obciążenie pracą
 • zbyt długie godziny pracy
 •  brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi (szacunek, prestiż, docenienie pracy)
 •  niski poziom autonomii zawodowej
 • poczucie niesprawiedliwego traktowania
 • duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości
 • Objawy wypalenia zawodowego - trzy wymiary: 1) wyczerpanie lub brak energii; 2) cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy; 3) zmniejszone poczucie własnej skuteczności
 • Wypalenie zawodowe – jednostka chorobowa

Moduł 2. STRES – JEDEN Z CZYNNIKÓW WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, przypomnienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu. 

 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres)
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona 
 • Przyczyny chronicznego stresu 
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu) 
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętyw. i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność) 
 • Test Martinetta – badanie wieku serca

Moduł 3. UWARUNKOWANIA OSOBNICZE wpływające na wypalenie zawodowe (AUTODIAGNOZA)
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na sytuacje trudne i radzenia sobie z nim; uświadomienie uczestnikom, co buduje ich wewnętrzną siłę. 

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna 
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania 
 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron
 • Myśli - afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie 
 • Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”

Moduł 4. TECHNIKI REDUKCJI STRESU, TRENING KONTROLI EMOCJI 
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień. 

 • Ćwiczenia oddechowe: oddychanie naturalne, oddychanie „na 16”, oddychanie 5:5:5:5
 • Świadoma kontrola tętna
 • Rozluźnianie mięśni
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe: wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe 
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową 
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe - ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
 • Jak odzyskać wewnętrzną energię: odpoczynek i sen, ćwiczenia fizyczne, energetyzująca dieta, muzyka relaksacyjna

W imieniu FRDL Lublin zapraszam do przystąpienia do Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow

W ramach opłaty miesięcznej można wziąć udział w jednym spotkaniu stacjonarnym (koszt 250 zł.) przy cenie online szkolenia otwartego od 339 zł w zależności od tematu. Cena szkolenia stacjonarnego dla osób niezrzeszonych - od 459 zł..

Przy FRDL działa Krajowa Rada Forów Skarbników, której głównymi celami działalności są:

 • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym;
 • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
 • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
 • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
 • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego