ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORUM

Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

Główni księgowi oraz pracownicy działów budżetowych/ księgowo-podatkowych

FRDL Lublin zaprasza na online spotkanie 12 lipca 2022r. w godz. 10:00-13:00 w ramach Lubelskiego Forum Skarbników, które zrealizujemy wspólnie z Małopolskim Forum Skarbników

PROBLEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JST

Ekspertem będzie praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie (była skarbnikiem), od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ceniony wykładowca w FRDL i innych instytucjach szkoleniowych.

Program spotkania przedstawia się następująco;

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych najczęściej popełniane błędy.
2. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań, również po ostatnich zmianach prawnych analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ.
3. Terminy i zmiany w zasadach przekazywania sprawozdań m.in. nowy odbiorca sprawozdań GUS od 2023.
4. Korekty sprawozdań.
5. Podsumowanie, dyskusja.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  349 zł.,
przy zgłoszeniu do 30 czerwca: 319 zł.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 20 czerwca br. na załączonej karcie zgłoszeniowej (DO PORANIA NA DOLE STRONY) lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl

*******************************************************************************************************

W imieniu FRDL Lublin zapraszam do przystąpienia do Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow

Obecnie proponujemy Państwu do wybory dwa-trzy tematy on-line spotkań w miesiącu. W ramach opłaty miesięcznej można wziąć udział w jednym spotkaniu (koszt 180 zł.). Każde dodatkowe spotkanie szkoleniowe płatne w cenie promocyjnej 180 zł. przy cenie szkolenia otwartego od 339 zł w zależności od tematu. Po zakończeniu pandemii planujemy organizacje spotkań stacjonarnych raz w miesiącu w Lublinie oraz wybrane najbardziej aktualne tematy w Zamościu i/lub Białej Podlaskiej.

Przy FRDL działa Krajowa Rada Forów Skarbników, której głównymi celami działalności są:

  • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym;
  • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
  • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
  • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
  • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego