• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projekty Lublin

Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego

W ramach projektu 22 jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego otrzymają wsparcie w celu podniesienia dostępności tych jednostek i świadczonych przez nie usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez audyt dostępności, w tym przegląd procedur związany z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie ich we wdrożeniu wypracowanych wniosków/rekomendacji oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników tych jednostek z zakresu rozwiązań ułatwiających zatrudnianie…
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Polecamy

Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim

W ramach projektu przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), jednostek organizacyjnych i podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymają specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowania tych instytucji, współpracy publiczno-prywatnej i in.
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Polecamy

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim

Projekt realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel projektu Podniesienie kompetencji 256 przedstawicieli z 75 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania…
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekty