• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim

W ramach projektu przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), jednostek organizacyjnych i podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymają specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowania tych instytucji, współpracy publiczno-prywatnej i in.

Cel projektu

Podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u 490 przedstawicieli władz samorządu, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie woj. lubelskiego.

Adresaci projektu

Grupą docelową jest 490 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu województwa lubelskiego. Są to:

 • przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa lubelskiego,
 • przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa lubelskiego.

Główne działania projektu

 • przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kompendium wiedzy przekazywane podczas szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – publikacja dystrybuowana będzie wśród uczestników podczas realizowanych szkoleń,
 • realizacja szkoleń dla przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w wymiarze 32 godzin dydaktycznych.

Zakres merytoryczny szkoleń

 • zasady tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3/biznes planu,
 • finansowanie tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • korzyści finansowe wynikające z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • współpraca publiczno-prywatna,
 • wymagania lokalowe i sanitarne,
 • kwalifikacje kadry,
 • jakość opieki w tym standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowanie instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki,
 • nadzór i kontrola przedsiębiorców prowadzących formy opieki dzieci do lat 3 na podstawie przepisów ustawy prawo przedsiębiorców,
 • organy statutowe w żłobku/klubie dziecięcym - rada rodziców - uprawnienia i ograniczenia funkcjonowania organu,
 • udział rodziców jako partnerów w procesie rozwoju i edukacji dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szkolenia prowadzone będą w:

 • formule szkoleń on-line lub stacjonarnych w zależności od preferencji uczestnika, sytuacji epidemiologicznej w kraju,
 • postaci wykładów, ćwiczeń, warsztatów,
 • grupach homogenicznych pod względem uczestników - osobno z podmiotów gminnych, powiatowych itd., osobno z podmiotów niepublicznych.

Każdy uczestnik w zależności od wybranej formuły szkolenia otrzyma: materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik, publikację z zakresu szkolenia dostosowaną do podmiotu, który reprezentują, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu, certyfikat.

 

Planowane efekty projektu

Co najmniej 90% uczestników projektu uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/podmioty kierujące daną osobę nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w nim.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czas trwania projektu: od 01 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 847 906,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 822 469,06 zł

Informacje w sprawie naboru:

Barbara Wilkołazka

tel.: 666 663 731
e-mail: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OSTATNIA GRUPA ON-LINE dla przedstawicieli z podmiotów publicznych 16,20.12 i 21-22.12  ZAPRASZAMY!

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy złożyć Formularz rekrutacyjny - zał. nr 3 oraz Oświadczenie RODO - zał. nr 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

zał. nr 1 Minimalny zakres szkolenia dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich
Plik: zal._1_minimalny_zakres_szkolenia_dla_podmiotow_gminnych_powiatowych_wojewodzkich.pdf
Rozmiar pliku: 75,5 KB
pobierz plik
zał. nr 2 Minimalny zakres szkolenia dla podmiotów niepublicznych
Plik: zal._2_minimalny_zakres_szkolenia_dla_podmiotow_niepublicznych.pdf
Rozmiar pliku: 74,68 KB
pobierz plik
zał. nr 3 Formularz rekrutacyjny - aktualizacja 14.07.2021
Plik: zal._3_Formularz_rekrutacyjny_-_aktualizacja_14.07.2021.docx
Rozmiar pliku: 346,24 KB
pobierz plik
zał. nr 3 Formularz rekrutacyjny - aktualizacja 14.07.2021
Plik: zal._3_Formularz_rekrutacyjny_-_aktualizacja_14.07.2021.pdf
Rozmiar pliku: 402,48 KB
pobierz plik
zał. nr 4 Oświadczenie RODO
Plik: zal._4_RODO.pdf
Rozmiar pliku: 220,03 KB
pobierz plik
zał. nr 5 Oświadczenie o rezygnacji
Plik: zal._5_oswiadczenie_o_rezygnacji.docx
Rozmiar pliku: 321,06 KB
pobierz plik
Regulamin
Plik: Regulamin.pdf
Rozmiar pliku: 252,65 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - IX.2021r.
Plik: harmonogram_szkolen_wrzesien_2021_r.pdf
Rozmiar pliku: 226,15 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - X.2021r.
Plik: harmonogram_szkolen_pazdziernik_2021r..pdf
Rozmiar pliku: 226,58 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - XI, XII.2021 r.
Plik: harmonogram_szkolen_listopad_grudzien_2021_r.pdf
Rozmiar pliku: 250,27 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - I.2022 r.
Plik: harmonogram_szkolen_styczen_2022_r_pop.pdf
Rozmiar pliku: 239,73 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - II.2022 r.
Plik: harmonogram_szkolen_luty_2022_r.pdf
Rozmiar pliku: 259,72 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - III.2022 r.
Plik: harmonogram_szkolen_marzec_2022_r..docx
Rozmiar pliku: 300,71 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - IV.2022 r
Plik: harmonogram_szkolen_kwiecien_2022_r.pdf
Rozmiar pliku: 237,57 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - V.2022 r
Plik: harmonogram_szkolen_maj_2022_r.pdf
Rozmiar pliku: 256,81 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - VI.2022 r
Plik: harmonogram_szkolen_czerwiec_2022_r.pdf
Rozmiar pliku: 246,14 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - VII.2022 r
Plik: harmonogram_szkolen_lipiec_2022_r.pdf
Rozmiar pliku: 180,24 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - VIII.2022
Plik: harmonogram_szkolen_VIII_2022_r.pdf
Rozmiar pliku: 241,27 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - IX.2022
Plik: harmonogram_szkolen_wrzesien_2022_r..pdf
Rozmiar pliku: 234,29 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - X.2022
Plik: harmonogram_szkolen_pazdziernik_2022_r..pdf
Rozmiar pliku: 239,1 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - XI.2022
Plik: harmonogram_szkolen_listopad_2022_r..pdf
Rozmiar pliku: 228,74 KB
pobierz plik
harmonogram realizacji szkoleń - XII.2022
Plik: harmonogram_szkolen_grudzien_2022_r..pdf
Rozmiar pliku: 237,57 KB
pobierz plik
E - book dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 - podmioty niepubliczne
Plik: E_-_book__DB_dla_podmiotow_niepublicznych.pdf
Rozmiar pliku: 14,92 MB
pobierz plik
E - book dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 - podmioty publiczne
Plik: E_-_book_aktualizacja_dla_podmiotow_publicznych.pdf
Rozmiar pliku: 12,12 MB
pobierz plik