SPOTKANIA LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY w 2024r.

Szanowni Państwo,
Sekretarze oraz pracownicy zarządzający zgłoszeniami sygnalistów w JST woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną 
w dniu 12 września 2024r. w godz. 9:30-15:00 do Hotelu IBIS Styles Lublin

Najnowsze zmiany w sprawie Ustawy o ochronie sygnalistów

W Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca br. opublikowano ustawę o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy mają wejść w życie 25 września: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/ustawa-o-ochronie-sygnalistow-opublikowana-dokument

Opublikowany dokument reguluje m.in. warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa oraz zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu, a także zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wymagań Ustawy o ochronie sygnalistów. W Polsce prace nad przepisami implementującymi do krajowego porządku prawnego tzw. Dyrektywę o ochronie sygnalistów rozpoczęły się w październiku 2021 roku, co oznacza, że od rozpoczęcia prac minęły już ponad dwa lata. Przez cały ten okres, w Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się kilka projektów ustawy. W styczniu przyśpieszono prace i publikacje kolejnego projektu ustawy. Wśród najważniejszych zmian jakie pojawiły się w ustawie jest rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, które obligatoryjnie będą stanowić zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości.  Zakres ten został rozszerzony o wolności i prawa człowieka i obywatela, korupcję, handel ludźmi oraz prawo pracy.
Polityka Ochrony Sygnalistów – dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. 

Prowadząca: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń.
Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii oraz ponadto absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Świadczy profesjonalne usługi doradcze z tego zakresu. Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce. Prowadzi webinaria oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA. Współpracuje z grupą BDO.
Jest Inspektorem Ochrony Danych min. w The Greenbrier Companies, Siarkopol Sp. z o.o., BDO Sp z o.o. Sp. K. Zarządzie Mienia m.st. Warszawy, w Szpitalach Tczewskich S.A., Centrum Usług Wspólnych, OCADO Sp z o.o. , Apator Telemetria Sp z o.o. i ponadto w kilkudziesięciu innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Czynny Koordynator ds. dostępności w Urzędzie.
Czynny koordynator ds. obsługi zgłoszeń m.in. w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy, Urzędzie Gminy Tczew oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, Szpitalach Tczewskich S.A., Ocado Polska Sp. z o.o. oraz XL TAPE INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Koszt udziału dla zainteresowanych z woj. lubelskiego: 549 zł., przy zgłoszeniu do 9 sierpnia - 449 zł.
Koszt udziału dla członków Forum Sekretarzy WL/osób oddelegowanych: w ramach opłaty za III kwartał 2024.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/ochrona-danych-osobowych-rodo/najnowsze-zmiany-w-sprawie-ustawy-o-ochronie-sygnalistow-lubelskie-forum-sekretarzy-lublin/83812

****************************************************************************************

Zapraszamy wszystkich Sekretarzy do przystąpienia do Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

Zgodnie z aktualnymi zasadami członkowie mają obowiązek udziału w jednym spotkaniu raz na kwartał (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat).

Więcej informacji na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/forum-sekretarzy-i-krajowa-rada/lubelskie-forum-sekretarzy 

Przy FRDL działa także Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Celem działalności Krajowej Rady jest:
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego