SPOTKANIA LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - 2022r.

Szanowni Państwo,
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI Krajowy Kongres Sekretarzy, który odbędzie się 19-20 października br. w Hotelu Westin w Warszawie.
Więcej aktualnych szczegółów na stronie: https://kongressekretarzy.pl/


Kolejne spotkanie w ramach Lubelskiego Forum Sekretarzy odbędzie się w IV kwartale 2022r.
Szczegóły w październiku br.

Zapraszamy wszystkich Sekretarzy do przystąpienia do Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

Zgodnie z aktualnymi zasadami członkowie mają obowiązek udziału w jednym spotkaniu raz na kwartał w cenie 180 zł. (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat) przy standardowej cenie szkoleń otwartych od 399 zł. Opłata za wyjazdowe dwudniowe sesje konsultacyjno-szkoleniowe oraz udział w corocznym Krajowym Kongresie Sekretarzy jest wyższa ze względu na dodatkowe koszty (nocleg, wyżywienie itd.). Także w miarę możliwości i potrzeb członków LFS organizujemy bezpłatne online konsultacje we współpracy z forami sąsiednich województw. Tegoroczny Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się w drugiej połowie październiku br. 

Więcej informacji na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/forum-sekretarzy-i-krajowa-rada/lubelskie-forum-sekretarzy 

Przy FRDL działa także Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Celem działalności Krajowej Rady jest:
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Zarządem Lubelskiego Forum Sekretarzy zapraszają zapraszają 
na STACJONARNE spotkanie w dniu 16 września 2022r. w godz. 9:00-15:00
do Hotelu ibis Styles Lublin https://ibislublin.pl/hotel/o-hotel

Pełnomocnictwa, upoważnienia i zaświadczenia w praktyce działania JST

Zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dotyczące praktycznego stosowania przez jst przepisów z zakresu problematyki pełnomocnictw, upoważnień i zaświadczeń. Podczas szkolenia wskazane zostaną najczęstsze błędy i nieprawidłowości dot. danych zagadnień, aktualne orzecznictwo i kwestie problemowe.

Cele i korzyści:

  • Omówienie podstaw prawnych dotyczących pełnomocnictwa i upoważnienia, ich konstrukcji, osób i podmiotów uprawnionych zarówno do ich udzielenia jak i przyjęcia.
  • Wskazanie jak należy prawidłowo wydawać pełnomocnictwa i upoważnienia, kto jest uprawniony do udzielenia i przyjęcia pełnomocnictwa i upoważnienia, roli pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.
  • Przedstawienie przykładów pełnomocnictw, w tym szczególnych. Wskazanie jak należy postąpić w przypadku przekroczenia pełnomocnictwa. Poznanie najczęściej występujących błędów w zakresie wydawania i stosowania pełnomocnictw i upoważnień.
  • Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń - Kodeks postępowania administracyjnego. art 217. Jakie zasady postępowania obowiązują w sprawach wydawania zaświadczeń? Czy wydanie zaświadczenia jest postępowaniem administracyjnym? Jaki jest czas na wydanie zaświadczenia? Komu można wydać zaświadczenie?
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia, w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy oraz w przypadku kontroli.

Ramowy program spotkania:

08:30-09:00 rejestracja uczestników Lubelskiego Forum Sekretarzy/ kawa powitalna
09:00-09:30  VI Krajowy Kongres Sekretarzy oraz działalność Krajowej Rady Forów Sekretarzy
09:30-15:00  Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce działania jednostki samorządowej

 (w trakcie spotkania przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa)

Ekspert spotkania: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

RAMOWY PROGRAM:

1. Pojęcie i cechy pełnomocnictwa i upoważnienia.
2. Różnice między konstrukcją pełnomocnictwa i upoważnienia oraz zakresem ich stosowania.
3. Rodzaje pełnomocnictw i upoważnień.
4. Upoważnienie jako instytucja prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego:
 
 a) podmiot uprawniony do udzielenia upoważnienia,
 b) podmioty uprawnione do przyjęcia upoważnienia,
 c) początek obowiązywania, wygaśniecie i odwołanie upoważnienia,
 d) forma udzielenia upoważnienia,
 e) nieprawidłowości udzielonego upoważnienia i ich konsekwencje.
5. Zakres stosowania i elementy konstrukcyjne upoważnień wydawanych na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa.
6. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego i jego zastosowanie przez organy samorządowe:
 
 a) zakres i treść pełnomocnictwa,
 b) podmioty uprawnione do udzielania pełnomocnictwa i jego przyjęcia,
 c) podmioty uprawnione do przyjęcia pełnomocnictwa
 d) forma udzielenia pełnomocnictwa,
 e) wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa,
 f) wady prawne pełnomocnictwa i ich skutki,
 g) opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.
8. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych a oświadczenia majątkowe.
9. Przykłady upoważnień i pełnomocnictw.
10. Orzecznictwo z zakresu upoważnień i pełnomocnictw.
11.  Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń - Kodeks postępowania administracyjnego. art 217
 
 a)  jakie zasady postępowania obowiązują w sprawach wydawania zaświadczeń?
 b)  czy wydanie zaświadczenia jest postępowaniem administracyjnym?
 c)  jaki jest czas na wydanie zaświadczenia?
 d)  komu można wydać zaświadczenie?
12. Pytania i odpowiedzi.

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Sekretarzy/osób oddelegowanych: 180 zł.
Koszt udziału dla zainteresowanych z woj. lubelskiego: 449 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 09.09.2022 r. tel. +48 502 525 121, e-mail: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

*****************************************************************************************************