SPOTKANIA LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY w 2023r.

Szanowni Państwo,
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w dniu 14 listopada 2023r. w godz. 10:00-15:00 do Hotelu IBIS STYLES Lublin

Odpowiedzialność w zakresie finansów publicznych

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich Sekretarzy JST są one w pełni jasne i czytelne, a przecież również ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Najbliższa sesja w ramach Lubelskiego Forum Sekretarzy poświęcona będzie właśnie omówieniu tych zagadnień, a tym samym podniesieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

Ekspertką będzie wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

Koszt udziału dla zainteresowanych z woj. lubelskiego: 459 zł., przy zgłoszeniu do 6 października – 399 zł.
Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Sekretarzy: w ramach opłaty za IV kwartał.

RAMOWY PROGRAM

1. Finanse publiczne:

• Pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych.
• Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
• Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podstawowe zasady dotyczące dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie.
• Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – podstawa finansowego funkcjonowania JST.
• Wydatki niewygasające.
• Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - istota.
• Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.

2. Sesja pytań i odpowiedzi.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu!

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 9 listopada br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

*****************************************************************************************

Zapraszamy wszystkich Sekretarzy do przystąpienia do Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

Zgodnie z aktualnymi zasadami członkowie mają obowiązek udziału w jednym spotkaniu raz na kwartał (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat).

Więcej informacji na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/forum-sekretarzy-i-krajowa-rada/lubelskie-forum-sekretarzy 

Przy FRDL działa także Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Celem działalności Krajowej Rady jest:
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

 

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego