SPOTKANIA LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY w 2024r.

Szanowni Państwo,
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w dniu 1 marca 2024r. w godz. 9:00-14:30 do Hotelu IBIS Styles Lublin

Rola Sekretarza w prawidłowym zakończeniu kadencji organu stanowiącego i wykonawczego w świetle obowiązujących przepisów oraz rozpoczęcie nowej kadencji z uwzględnieniem wyboru nowych organów gminy

Podczas sesji szkoleniowo-konsultacyjnej przeanalizujemy przepisy i zagadnienia dotyczące zakończenia obecnej kadencji z perspektywy kierownictwa urzędu, członków rady oraz pracowników urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków sekretarza jednostki samorządowej. Omówione zostaną także zagadnienia związany z rozliczeniem dokumentów czy sprzętu elektronicznego, które były powierzone radnym na czas kadencji, jak również problematyka oświadczeń majątkowych w kontekście obowiązku w związku złożenia oświadczenia na koniec o początek kadencji.

Ekspertem będzie praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/radni-biuro-rady/zakonczenie-kadencji-organu-stanowiacego-i-wykonawczego-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-oraz-rozpoczecie-nowej-k/72108

Koszt udziału dla zainteresowanych z woj. lubelskiego: 499 zł., przy zgłoszeniu do 23 stycznia – 449 zł.
Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Sekretarzy: w ramach opłaty za I kwartał/300 zł.

PROGRAM:

1. Relacje między organami - działalność na przełomie starej i nowej kadencji Rady:

 1. uwarunkowania prawne związane z zakończeniem kadencji i wyborami samorządowymi,
 2. przedkładanie projektów uchwał przez organ wykonawczy - do kiedy i jak procedować,
 3. postępowanie ze skargami i wnioskami, 
 4. rozpatrywanie zapytań i interpelacji radnych;

2. Zakończenie kadencji organu stanowiącego:

 1. składanie oświadczeń majątkowych, ich analiza, przekazanie i publikacja,
 2. podsumowanie działalności rady, poszczególnych komisji,
 3. przygotowanie ostatniej sesji (protokoły i uchwały),
 4. wygaśnięcie mandatów - rozliczenie: finansowe, z powierzonej dokumentacji, pieczątek i urządzeń (sprzętu elektronicznego);

3. Koniec kadencji organu wykonawczego:

 1. zasada ciągłości działania organu wykonawczego,
 2. zastępca/sekretarz/skarbnik w okresie przełomu kadencji,
 3. upoważnienia i pełnomocnictwa,
 4. dokumentacja niezbędna w związku z zakończeniem stosunku pracy wójta/burmistrza/ prezydenta.

4. Rozpoczęcie nowej kadencji z uwzględnieniem wyboru nowych organów gminy:

 1. przygotowanie pierwszej sesji rady w nowej kadencji - uwarunkowania prawne i terminy,
 2. przebieg sesji i kolejność poszczególnych czynności,
 3. ślubowanie organu uchwałodawczego i wykonawczego,
 4. ustalenie wynagrodzenia organu wykonawczego,
 5. dokumentacja niezbędna w związku z nawiązaniem nowego stosunku pracy wójta/burmistrza/prezydenta,
 6. oświadczenie majątkowe, rejestr korzyści,
 7. pierwsze czynności i działania w nowej kadencji.

5. Dyskusja, pytania i wnioski.

****************************************************************************************

Zapraszamy wszystkich Sekretarzy do przystąpienia do Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

Zgodnie z aktualnymi zasadami członkowie mają obowiązek udziału w jednym spotkaniu raz na kwartał (nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat).

Więcej informacji na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/forum-sekretarzy-i-krajowa-rada/lubelskie-forum-sekretarzy 

Przy FRDL działa także Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Celem działalności Krajowej Rady jest:
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

 

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego