SPOTKANIA FORUM w 2024 roku

Szanowni Państwo,
dyrektorzy publicznych i niepublicznych żłobków, osoby kierujące klubami dziecięcymi, pracownicy urzędów gmin nadzorujących sprawy opieki nad dziećmi do lat 3 w samorządach, przedstawiciele gmin planujących otwarcie żłobka, pracownicy  centrów usług wspólnych oraz inni pracownicy odpowiedzialni za w/w obszar.

FRDL RO w Lublinie zaprasza na stacjonarną sesję konsultacyjno-szkoleniową w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych 25 czerwca br. w godz. 10:00-14:30; Biuro FRDL Lublin, ul. 1 Maja 13/4, 20-010 Lublin

Babciowe 2024. Istotne zmiany w żłobkach, w klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Ekspertka prowadząca:  trenerka mentalna, certyfikowany szkoleniowiec, przedsiębiorca, wieloletnia właścicielka żłobków oraz opiekunka. Audytorka placówek opieki nad dziećmi do lat trzech. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi do lat 3 działającego przy FRDL, gdzie od kilku lat zajmujemy się problematyką towarzyszącą funkcjonowaniu Placówek, wzajemnego wsparcia oraz wypracowania współpracy z jednostkami nadzorującymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wycho-waniu dziecka - „Aktywny rodzic”:
--- umówienie 3 ech kierunków wsparcia
--- zasady udzielania wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem „Aktywnie w Żłobku"
--- zasady korzystania zamiennie ze wsparcia
2.  Zasady rozliczania dofinansowani
--- nowość w rozliczeniach
3. Zmiany dla żłobków - czyli nie tylko „babciowe” wprowadza ustawa
4. Omówienie przepisów przejściowych:

--- zasady dalszego korzystania z RKO 
--- zasady przejścia na finansowanie AR
--- okresy przejściowe a finansowanie dla żłobków
5. Zmiany w dokumentacji placówek opieki nad dziećmi do lat 3ech
6. Odpowiedzi na pytania, dyskusja

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym Biuro FRDL Lublin (ul. 1 Maja 13/4, Lublin)  - 399 zł*, przy zgłoszeniu do 14 czerwca - 349 zł*
Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych: 250 zł*

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/pomoc-spoleczna-zdrowie/babciowe-2024-istotne-zmiany-w-zlobkach-w-klubach-dzieciecych-i-u-dziennych-opiekunow-wprowadzane-ustawa-z-dnia-15/82531 

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, przerwy kawowe/lunch.
*. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych:  TAK  / NIE
W przypadku odpowiedzi NIE/ braku spełnienia ww. warunku zostanie doliczony VAT.


LICZBA miejsc ograniczona ze względu na możliwości lokalowe, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakty w przypadku dodatkowych pytań/zgłoszenia: tel. +48 666 663 731, e-mail: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 

******************************************************************************

Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych zrzesza osoby zarządzające żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, osoby reprezentujące organy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej” w województwie lubelskim.

Każdy z Państwa, kto chciałby regularnie uczestniczyć w sesjach konsultacyjno-szkoleniowych Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa (dostępne na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/dolacz-do-forum-6), którą można złożyć podczas spotkania lub wysłać mailem nw adres. Więcej informacji znajduje się w załączniku do maila.

Barbara Wilkołazka, Koordynator Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego,
kontakty: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl, tel. +48666663731