Wiele lat doświadczenia utwierdziło nas w przekonaniu, że zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej i pojawiające się przed nią nowe wyzwania wymagają ciągłej profesjonalizacji oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych dlatego też FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie wspiera funkcjonowanie już istniejących oraz inspiruje do powstania nowych forów branżowych, w tym dodatkowych spotkań dla zainteresowanych aktualną problematyką.

W ramach Forum Premium Województwa Lubelskiego organizujemy spotkania dla przedstawicieli różnych grup branżowych jednostek samorządu terytorialnego lub kilku grup jednocześnie w formie jednodniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych w celu wymiany doświadczeń i spotkania w gronie eksperckim wokół aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania JST.

Celem organizowanych spotkań jest pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z regionu lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach!


Natalia Gmurkowska, 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego