Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje kolejną edycję przedsięwzięcia dot. opracowania Rankingu Gmin Lubelszczyzny, którego wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za lata 2018-2020.

Oficjalne ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 nastąpi podczas spotkania Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które zostało zaplanowane na 2 grudnia b.r. Nasze przedsięwzięcie jest całkowicie bezpłatne.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Zapraszamy do współpracy instytucje, media oraz partnerów biznesowych.

Więcej: http://frdl.lublin.pl/inicjatywy/ranking-gmin-lubelszczyzny-2021 

Kontakt: Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego 
tel.: 502 525 121, n.gmurkowska@frdl.lublin.pl