W Krakowie zakończył się dwudniowy IV Europejski Kongres Samorządów, w którym aktywny udział wzięli dyrektorzy regionalnych ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Krakowa i Lublina.

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. pod hasłem przewodnim "Samorząd strategią dla przyszłości" Kongres zgromadził ok. 2 tys. gości - przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, świata biznesu, nauki i organizacji pozarządowych z całej Europy. Podczas trwających dwa dni dyskusji panelowych, prezentacji i wykładów podzielonych na 7. ścieżek tematycznych, uczestnicy rozmawiali o przyszłości samorządów i współpracy na różnych polach.

IV Europejski Kongres Samorządów to doskonała platforma wymiany myśli i doświadczeń osób związanych z lokalną władzą i biznesem. Jak co roku spotykają się w Krakowie, żeby porozmawiać o nurtujących ich sprawach i spróbować znaleźć odpowiedź na pytania o rolę samorządu w systemie politycznym kraju.

W Kongresie uczestniczyło bardzo dużo samorządowców z Ukrainy, dla których przeprowadziliśmy dwugodzinne spotkanie warsztatowe i przedstawili najlepsze praktyki współpracy samorządu z mieszkańcami w kilku głównych kierunkach.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia była gala, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych samorządów, które zostały wyłonione na podstawie szczegółowego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Najlepszą wiejską gminą zostały Kobierzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił do gminy Dziwnów. Nagroda dla najlepszego powiatu powędrowała do powiatu pruszkowskiego. Najlepszym miastem na prawach powiatu zostały Gliwice, a najlepszym miastem Legionowo.