Konferencja była organizowana wspólnie przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina. Konferencja, celem której jest budowanie partnerstwa, wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie bezpośrednich kontaktów środowiska gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej oraz całego świata, stanowi okazję do spotkań przedstawicieli międzynarodowego biznesu, finansów i inwestycji oraz reprezentantów władz centralnych i samorządowych z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego. Daje także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i spotkań B2B.

W III edycji LubInvestu udział wzięli radcy handlowi z 14 krajów świata. Przedstawiciele Białorusi, Chin, Cypru, Demokratycznej Republiki Kongo, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Panamy, Rosji, Senegalu, Słowacji, Włoch i Urugwaju podczas pobytu w Województwie Lubelskim odbyli wizyty studyjne w Ursusie S.A. i Perle – Browarach Lubelskich S.A. Konferencja była objęta honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP, Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Jacka Czaputowicza oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Pani Elżbiety Rafalskiej.

Program konferencji składał się z dwóch sekcji tematycznych: „Wzajemne inwestycje, współpraca handlowa oraz dostęp do rynku pracy gwarantem transgranicznego rozwoju ekonomicznego” oraz „Systemy wsparcia przedsiębiorczości, wzrostu inwestycji i aktywności handlowej w polityce wewnętrznej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Lublina i Województwa Lubelskiego”.

Panel dyskusyjny otwierający Forum zgromadził samorządy, administracje regionalne oraz organizacje z Polski i Ukrainy, których przedstawiciele na co dzień zajmują się obsługą i wsparciem zagranicznych inwestorów oraz lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci poświęcili szczególną uwagę analizie aspektów współpracy inwestycyjnej i handlowej. Ważną częścią merytoryczną było przedstawienie roli samorządów, jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja stanowiła także okazję do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego rozwoju Lubelszczyzny i Lublina w kontekście ich długotrwałych relacji gospodarczych, oświatowo-naukowych i kulturalnych z sąsiednimi państwami. Zwieńczeniem Kongresu była uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Buławy Gospodarcze XXV-lecia PUIG”. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

http://www.pol-ukr.com/iii-polsko-wschodnia-konferencja-puig-lub-invest/