V Krajowy Kongres Sekretarzy
Szkolenia hybrydowe
LUBELSKIE FORA SAMORZĄDOWE. ZAPRASZAMY!

Forum Sekretarzy
Forum Skarbników
Forum Oświaty Samorządowej

Forum Pomocy Społecznej
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Forum Koordynatorów ds. dostępności

Forum Premium JST

ZDOBĄŹ KOMPETENCJE W ZAKRESIE TWORZENIA I PROWADZENIA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie!

Katalog szkoleń jesień 2021
Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego

Zapraszamy JST do udziału w bezpłatnym projekcie!
Znamy wyniki rekrutacji!

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023!
Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego to zbiór specjalistycznych artykułów i praktycznych porad dotyczących różnych obszarów pracy urzędnika i realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego... 

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.