NASZE FORA SAMORZĄDOWE

Zapraszamy na spotkania szkoleniowe
Lubelskich Forów Samorządowych,

które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego 

II EDYCJA EUROPEJSKIEGO ZNAKU JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE

W Roku Samorządności pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania
w Samorządzie Terytorialnym!

Do 30 września 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia
do II edycji programu „Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym”
(European Label of Governance Excellence). 

Jesienna oferta szkoleń on-line

Zapraszamy do zapoznania się z naszą jesienną ofertą kursów, warsztatów i szkoleń on-line.

Nie zabraknie w niej tematów związanych z JPK VAT, Dostępnością +, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, Zamówieniami publicznymi, WPF i zamknięciem roku w tym inwentaryzacji,

Zapraszamy do kontaktu
Zespół FRDL

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Środki trwałe w teorii i praktyce - definicje, wycena, dokumentacja, ewidencja księgowa w JST
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego - Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian.
Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2020/2021 r. Oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych i najwyższej izby kontroli
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym, z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w świetle uregulowań prawnych. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych
Pracownicze Plany Kapitałowe. Gospodarka finansowa, schematy księgowe dla PPK, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość w przykładach w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie
Najnowsze zapisy tarczy 4 dotyczące wnoszenia opłat i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku. Jak prawidłowo wydać, wygasić lub cofnąć zezwolenie w czasie epidemii koronawirusa?
Warsztat inspektorów ochrony danych

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.