Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REDAGOWANIE TEKSTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH – ZASADY TECHNIKI LEGISLACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH. NOWELIZACJA USTAWY - KANAŁY TECHNOLOGICZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W ORGANACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDATKI STRUKTURALNE 2017 – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI Z MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH NAKŁADANYCH PRZEZ STRAŻE GMINNE I MIEJSKIE – STAN PRAWNY NA ROK 2017. PRZEDAWNIENIE MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH, ULGI W SPŁACIE MANDATÓW ORAZ KIEROWANIE MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH DO EGZEKUCJI ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI PRZEPISÓW EGZEKUCYJNYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA RACHUNKOWOŚCI MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BUDOWANIE ZESPOŁU I ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KARTA DUŻEJ RODZINY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REDAGOWANIE INTERNETOWYCH MEDIÓW SAMORZĄDOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ODPRACOWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH W ŚWIETLE ZMIAN ORDYNACJI PODATKOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE ORZECZNICTWA I ZMIAN W PRZEPISACH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROWADZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ KROK PO KROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EGZEKUCJA ZALEGŁYCH PODATKÓW, OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH GMIN OD SPADKOBIERCÓW ZMARŁEGO DŁUŻNIKA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
SKUTKI BRAKU WNIESIENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH DO 2 MARCA 2017 ROKU A NOWE ZASADY WYGASZANIA ZEZWOLEŃ – JAK ZASTOSOWAĆ SANKCJE USTAWOWE W PRAKTYCE ORGANU ZEZWALAJĄCEGO. OD KONTROLI OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO COFNIĘCIA ZEZWOLENIA - JAK PRAWIDŁOWO ZASTOSOWAĆ TE INSTYTUCJE W PRAKTYCE.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY GMINY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KSZTAŁTOWANIE LOKALNEJ POLITYKI OŚWIATOWEJ PRZY WDRAŻANIU PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z REFORMĄ EDUKACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWA KSIĘGA WIECZYSTA – PRAKTYCZNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z SYSTEMU CI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE SAMORZĄDOWEJ WYPEŁNIANIE ORAZ ANALIZA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH RADNYCH, WÓJTÓW, STAROSTÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH – DOTACJE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-29Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE W ADMINISTRACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ NOWYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH. NOWE DRUKI OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia