LUBELSKIE FORA SAMORZĄDOWE. ZAPRASZAMY!

Forum Sekretarzy
Forum Skarbników
Forum Oświaty Samorządowej

Forum Pomocy Społecznej
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Forum Koordynatorów ds. dostępności

Forum Premium JST

ZDOBĄŹ KOMPETENCJE W ZAKRESIE TWORZENIA I PROWADZENIA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie!

Szkolenia hybrydowe
Katalog szkoleń jesień 2021
Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych
Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023!
Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego

Trwa realizacja bezpłatnego projektu dla JST województwa lubelskiego

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego to zbiór specjalistycznych artykułów i praktycznych porad dotyczących różnych obszarów pracy urzędnika i realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego... 

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.