Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWITALIZACJA – ZAKRES, PRZYGOTOWYWANIE PROGRAMÓW, ŚRODKI UE, USTAWA O REWITALIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NOWE PROCEDURY I ZADANIA W 2016 r. Zasady prowadzenia sprawdzeń, Sprawozdania dla kierownika jednostki , rejestry, dokumentacja, upoważnienia
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 2016 W JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK OGŁASZAĆ KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 R. ZWIĄZANEGO Z WPROWADZENIEM NOWYCH WZORÓW OFERT, UMÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA TYCH ZADAŃ.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Profesjonalne prowadzenie biura rady
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH TWORZONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Jednolity plik kontrolny w praktyce JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Obowiązek edukacyjny – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki - kontrola i egzekucja
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Zmiany w podatkach lokalnych i w Ordynacji podatkowej wprowadzone w 2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZEBRANIE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ 2017 - PROBLEMY PRAKTYCZNE, WSKAZÓWKI, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-11Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NASADZENIA DRZEW W ZAMIAN ZA ICH USUWANIE – POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WERYFIKACJI UDATNOŚCI KOMPENSACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BILANS OTWARCIA 2017 W SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ PO CENTRALIZACJI VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UMOWY CYWILNOPRAWNE W ORGANACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRAW AUTORSKICH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTÓW WYKONAWCZYCH W 2017 ROKU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WARSZTATY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO NOWELIZACJI PZP
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
METODYKA PRACY LOKALNEGO PRAWODAWCY – PRAWO MIEJSCOWE JAKO PODSTAWA FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU LOKALNEGO (SZKOLENIE PRAKTYCZNE)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GMIN - RODZAJE ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI. KOSZTY WINDYKACYJNE PO NOWELIZACJI USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH I KODEKSIE CYWILNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBĘDNYMI, ZUŻYTYMI I USZKODZONYMI RZECZOWYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU RUCHOMEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-18Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
AUTOMOTYWACJA I MOTYWACJA PODWŁADNYCH W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Procedura brakowania dokumentacji od 1 listopada 2015 r. - warsztat praktyczny
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRAWO PRACY W SAMORZĄDZIE – ZASADY KONTROLI PIP ORAZ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ REJESTR INSTYTUCJI KULTURY I KSIĘGĘ REJESTROWĄ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
EWIDENCJONOWANIE USŁUG HOTELARSKICH W GMINIE - GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE, DWORKI, ZAJAZDY I INNE OBIEKTY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDATKI STRUKTURALNE 2017 – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO A ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH ORDYNACJI PODATKOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA, CZYLI JAK SZYBKO I SPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRZEPISÓW W PRAWIE PRACY NOWE WZORY DEKLARACJI PFRON O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROFESJONALNE PROWADZENIE BIURA RADY

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia