Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023!
NASZE FORA SAMORZĄDOWE

Zapraszamy na spotkania szkoleniowe
Lubelskich Forów Samorządowych,

które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego 

Znamy zwycięzców Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020!

I miejsce - Gmina Głusk.
II miejsce - Gmina Jastków
III miejsce - Gmina Konopnica
IV miejsce/wyróżnienie - Gmina Puchaczów


Więcej informacji: http://frdl.lublin.pl/inicjatywy

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

5 lutego 2021 on-line konferencja otwarcia
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny,
którego jesteśmy liderem.
Start rejestracji już 12 stycznia!
ZAPRASZAMY

Katalog Szkoleń Zima 2021

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą zimową ofertą 

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.