V EDYCJA NAGRODY IM.JERZEGO REGULSKIEGO

Do 30 listopada 2020 r. oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich zapraszają do zgłaszania kandydatur do V edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego oraz rozwoju samorządności terytorialnej.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J.Regulskiego 1 września b.r. podpisała umowę z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

Więcej informacji na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

NASZE FORA SAMORZĄDOWE

Zapraszamy na spotkania szkoleniowe
Lubelskich Forów Samorządowych,

które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego 

Jesienna oferta szkoleń on-line

Zapraszamy do zapoznania się z naszą jesienną ofertą kursów, warsztatów i szkoleń on-line.

Nie zabraknie w niej tematów związanych z JPK VAT, Dostępnością +, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, Zamówieniami publicznymi, WPF i zamknięciem roku w tym inwentaryzacji,

Zapraszamy do kontaktu
Zespół FRDL

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.