Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-04Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Jak prawidłowo pracować z dotychczasowym oraz ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych? Zmiany od roku szkolnego 2016/2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego z uwzględnieniem nowelizacji zasad techniki prawodawczej oraz obowiązkiem przygotowywania tekstów jednolitych aktów normatywnych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Podstawy prawne i merytoryczne organizacji placówek opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 września 2016r o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Procedura brakowania dokumentacji od 1 listopada 2015 r. - warsztat praktyczny
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Optymalizacja wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na rok 2017 z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawa
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Praca z klientem ze szczególnym uwzględnieniem osób agresywnych, osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w ustawie o drogach publicznych od 1 lipca 2016 r. nowe obowiązki zarządców dróg
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Asertywność i współpraca z trudnymi osobami w organach administracji publicznej
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Decyzja administracyjna i postanowienie, czyli jak urzędnik powinien przygotować rozstrzygnięcie
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Rejestracja pojazdów w praktyce administracyjnej
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Prawo budowlane po zmianach z elementami KPA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
"Kurs: Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej" KURS w dniach 21-22.11.2016 r.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Jednolity plik kontrolny w jednostkach sektora finansów publicznych oraz omówienie ustawy z 22 lipca 2016 r. w sprawie tzw. centralizacji VAT
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-22Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Fundusze unijne w nowej perspektywie
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nowelizacja przepisów ustawy oraz aktów wykonawczych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury - z uwzględnieniem ostatnich zmian
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Podziały i scalenia nieruchomości
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-11-30Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 R. ZWIĄZANEJ Z WPROWADZENIEM NOWYCH WZORÓW OFERT, UMÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA TYCH ZADAŃ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zmiany w podatkach lokalnych i Ordynacji podatkowej w 2016 r. z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska Ministerstwa Finansów oraz projektowanych zmian w ustawach podatkowych
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kazusach - z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Księga wieczysta jako element obrotu nieruchomościami w kontekście ujawniania prawa własności skarbu państwa i jednostek samorządu administracyjnego
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-05Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Komunikacja z klientem. Jak radzić sobie z trudnym klientem, rozwiązywanie konfliktów i sporów
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Odszkodowania za lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe i ich regres
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NOWELIZACJA USTAWY Z 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. OMÓWIENIE ZMIAN, KTÓRE WEJDĄ OD 1.01.2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Dotacje dla szkół niesamorządowych, nowe sieci szkół i inne przepisy prawa w oświacie samorządowej w roku szkolnym 2016/2017
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE W ADMINISTRACJI, CZYLI JAK URZĘDNIK POWINIEN GROMADZIĆ DOWODY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-12Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Świadczenia pomocy społecznej – przypadki „trudne”, nietypowe i codzienne. Szkolenie praktyczne
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REWITALIZACJA – ZAKRES, PRZYGOTOWYWANIE PROGRAMÓW, ŚRODKI UE, USTAWA O REWITALIZACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z CEIDG NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PROPOZYCJE ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ, NOWA USTAWA O PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI OBSZERNYCH I TRUDNYCH WNIOSKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 2016 W JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Profesjonalne prowadzenie biura rady
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-19Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Jednolity plik kontrolny w praktyce JST
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2016-12-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
Obowiązek edukacyjny – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki - kontrola i egzekucja

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia