Dziś jest Dzień Służby Publicznej, znany również jako Dzień Pracownika Służby Publicznej!

To święto obchodzone na całym świecie, mające na celu uhonorowanie i docenienie pracy osób zatrudnionych w sektorze publicznym i ma na celu podkreślenie znaczenia pracy w sektorze publicznym dla społeczeństwa jako całości.

Aby ułatwić nam kontakt z Państwem oraz usprawnić przepływ korespondencji miedzy obywatelami a służbami publicznymi, wprowadzone zostały e-Doręczenia. Obowiązek stosowania e-Doręczeń dotyczy w zasadzie w takim samym stopniu wszystkich pracowników służb publicznych i docelowo ma zastąpić tradycyjny list polecony.

Zapraszamy Państwa na cieszące się ogromnym zainteresowaniem szkolenie: „E-doręczenia. Obsługa skrzynki do e-doręczeń w pytaniach i odpowiedziach”, które przeprowadzimy 07 lipca z Panią Agnieszką Szulczewską-Kostrzewą. Szczegóły znajdują się tu: