W dniu dzisiejszym przypada święto ludzi uznawanych za liderów polskich wsi - Dzień Sołtysa!
Sołtys jest jedną z najstarszych funkcji społecznych w Polsce, sięgająca czasów średniowiecza. Sołtysi pełnią ważną rolę w zarządzaniu i reprezentowaniu lokalnych społeczności wiejskich. Dzień Sołtysa jest okazją do uhonorowania ich pracy i zaangażowania w rozwój swoich wspólnot.
?Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia przygotowanego przez nas właśnie dla osób pełniących funkcję Sołtysa:
11 kwietnia 2024 r. - "Fundusz sołecki. Praktyczne aspekty uchwalania, przyznawania i wykorzystania środków funduszu."
✔️W czasie webinarium wskażemy co można sfinansować z funduszu sołeckiego, jakie są zasady gospodarowania funduszem, co ma zrobić, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego i jak zorganizować zebranie wiejskie.
✔️Przedstawimy zasady tworzenia dokumentów - uchwał i preliminarza kosztów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.
Więcej o szkoleniu na naszej stronie: