Na świecie w XXI wieku ok. 750 mln dzieci nie umie czytać i pisać. To przerażające dane.
Międzynarodowy Dzień Edukacji ma zwracać uwagę ludzi na to, że nadal są regiony świata,
gdzie edukacja w ogólnie nie istnieje, albo jest na niskim poziomie.

Uznaje się, że edukacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu trwałości i odporności społeczeństwa.
Edukacja przyczynia się do zwiększenia jednostek i wzmacniania potencjału wzrostu gospodarczego,
rozwija umiejętności potrzebne do godnej pracy, umiejętności zawodowe niezbędne do zrównoważonego rozwoju.

Między narodowy Dzień Edukacji został ustanowiony na mocy rezolucji 3 grudnia 2018 roku. Pierwsze obchody odbyły się 24 stycznia 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną dla Państwa ofertą szkoleń otwartych:

https://frdl.mazowsze.pl/szkolenia-otwarte