Miesiąc maj zapowiada się na gorący, i nie chodzi tu tylko o temperaturę a o zbliżający się wielkimi krokami III Krajowy Kongres Forów Skarbników. Odbywający się w dniach 11 i 12 maja, w formule on-line będzie miejscem dyskusji wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, wymiany doświadczeń i integracji środowiska zawodowego. Podczas niego poruszane będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Po więcej informacji oraz szczegółowy program zapraszamy na stronę kongresu: www.kongresskarbnikow.pl

Oprócz powyższego wydarzenia, Skarbnicy ale i pracownicy wydziałów, referatów finansów, podatków będą mogli skorzystać z bogatej oferty tematów szkoleń jakie przygotowaliśmy na najbliższe tygodnie. Polecamy tu webinaria dotyczące m.in. błędów i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych; należności i zobowiązania z VAT; egzekucji podatków w gminach oraz klasyfikacji budżetowej według obowiązujących przepisów.

W maju chcielibyśmy poświęcić Państwa uwadze tematy związane z ochroną i przetwarzaniem danych. Szczególnie zapraszamy do skorzystania z przygotowanych przez nas kursów. Pierwszy to 3-dniowy kurs ochrony informacji niejawnych w państwowych, samorządowych i innych jednostkach organizacyjnych. Podczas tego kursu eksperci w sposób jasny i przejrzysty omówią kwestie związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencji dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji. Natomiast drugi to 4-dniowy kurs zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych w jst. Przeznaczony jest on nie tylko dla inspektorów ale również dla podmiotów, które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. Polecamy również skorzystanie z jednodniowego szkolenia dotyczącego bezpiecznej pracy zdalnej w administracji publicznej.

W związku z panującą pandemią i co za tym idzie zwiększonym zainteresowaniem tak zwanymi e-usługami, chcielibyśmy polecić Państwu szkolenia z KPA, a dokładniej kwestii doręczeń elektronicznych wprowadzonych nowelizacją wchodzącą w życie w 1 lipca 2021 r.

Natomiast pracowników oświaty zainteresuje z pewnością webinarium: Centra Usług Wspólnych w praktyce. Ponadto proponujemy również szkolenia z tematów: awansu zawodowego nauczycieli, rozliczania finansowego między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego, subwencji oświatowej.

Dla nowych lub przyszłych pracowników działu kadr przygotowaliśmy 4-dniowy kurs Specjalista ds. Kadrowych. Gwarantuje on zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w jst.

Maj miejmy nadzieję będzie również czasem w którym większa część obostrzeń będzie znoszona, w tym te dotyczące branży hotelarskiej. Stąd jak co roku w tym okresie powraca temat szkolenia z ewidencjonowania i kontroli usług hotelarskich w gminie.

Powyższe propozycje to zaledwie część szerokiej gamy webinariów jakie przygotowaliśmy dla Państwa w miesiącu maju. Po więcej informacji i bieżącą, stale aktualizowaną ich listę zapraszamy na naszych stronach internetowych.