Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 30 września 2022 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie:

1. Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Tworzeniu dokumentów dostępnych, powstałych w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Prowadzącymi spotkanie będą doświadczeni eksperci i praktycy w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 26 września 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 28 września 2022 r. link do webinarium.

Więcej informacji